Voľby prezidenta SR v roku 2024


Oznámenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov /formát .pdf - 115.79 kB/

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky /formát .pdf - 189.90 kB/

Informácia pre voliča /formát .pdf - 187.77 kB/

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@kosice-city.sk

Informácia o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 /formát .pdf - 178.42 kB/

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: podatelna@kosice-city.sk

Hlasovací preukaz

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený /formát .pdf - 443.95 kB/

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky /formát .pdf - 186.96 kB/Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke: https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

kamagra jelcialis