Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


Zápisnica miestnej volebnej komisie

Špeciálny spôsob hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania v meste Košice

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Výlepné plochy – oznámenie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – poslanci MČ /formát .pdf - 157.14 kB/

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta MČ /formát .pdf - 132.24 kB/

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN – informácie

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: podatelna@kosice-city.sk

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie /formát .pdf - 140.63 kB/

Informácia o čase a mieste konania volieb /formát .pdf - 184.14 kB/

Zverejnenie počtu obyvateľov mestskej časti Košice-Staré Mesto /formát .pdf - 193.26 kB/

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí /formát .pdf - 209.00 kB/

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený /formát .pdf - 137.19 kB/

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb /formát .pdf - 188.83 kB/

 Linky na web stránku MV SR obsahujúcu informácie o voľbách v roku 2022: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície: https://www.minv.sk/?selfgov22-info21

Informácie pre nezávislých kandidátov: https://www.minv.sk/?selfgov22-info31

kamagra jelcialis