Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022


Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený /formát .pdf - 136.86 kB/

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb /formát .pdf - 188.83 kB/ /formát .pdf – 188.83 kB/Linky na web stránku MV SR obsahujúcu informácie o voľbách v roku 2022: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície: https://www.minv.sk/?selfgov22-info22

Informácie pre nezávislých kandidátov: https://www.minv.sk/?selfgov22-info32

kamagra jelcialis