Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022


Špeciálny spôsob hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania v meste Košice

Výlepné plochy – oznámenie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva – volebný obvod č. 1 /formát .docx - 28.01 kB/

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu /formát .docx - 18.55 kB/

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@kosice-city.sk

Informácia o čase a mieste konania volieb /formát .pdf - 184.14 kB/

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov, sídiel Volebnej komisie KSK a obvodných volebných komisií /formát .-724-2022 - 1.76 MB/

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený /formát .pdf - 136.86 kB/

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb /formát .pdf - 188.83 kB/ /formát .pdf – 188.83 kB/Linky na web stránku MV SR obsahujúcu informácie o voľbách v roku 2022: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície: https://www.minv.sk/?selfgov22-info22

Informácie pre nezávislých kandidátov: https://www.minv.sk/?selfgov22-info32

kamagra jelcialis