Voľby do NR SR 2023


Telefonické kontakty

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto, na adrese Hviezdoslavova 7 /formát .pdf - 109.59 kB/

Oznámenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov /formát .pdf - 117.91 kB/

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu + splnomocnenie

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: podatelna@kosice-city.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@kosice-city.sk

Informácia o čase a mieste konania volieb /formát .pdf - 153.19 kB/

Hlasovací preukaz

Voľba poštou

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený /formát .pdf - 224.01 kB/

Informácie pre voliča

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky /formát .-204-2023-Z - 187.02 kB/

kamagra jelcialis