Voľby do NR SR 2020


Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Informácie pre voliča

Zoznam volebných okrskov a volebných miestností

 

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Mestská časť Košice-Staré Mesto oznamuje, že adresa  na  doručovanie žiadostí o voľbu poštou

–   v listinnej forme je:  Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34, Košice

–   elektronicky (e-mailom) je:  podatelna@kosice-city.sk