Vo výbore Denného centra je nová členka


9. februára si 150 členov Denného centra na výročnej členskej schôdzi zvolili nových členov výboru Samosprávy a revíznej komisie. Výbor je po niekoľkých mesiacoch v novom zložení.

Po piatich mesiacoch fungovania výboru Samosprávy Denného centra nastali zmeny. Jeho členka Erika Osobová, ktorá s počtom hlasov 54 skončila ako štvrtá v poradí, sa funkcie zriekla zo zdravotných dôvodov. Podľa zákonného postupu iá štatútu denného centra v takýchto prípadoch získava funkciu ďalší kandidát z najvyšším počtom hlasov.
Na jej miesto nastúpi prvá náhradníčka pani Eva Poliaková, ktorá vo voľbách získala 52 hlasov. Po svojej predchodkyni sa bude starať o agendu kultúry, kam spadá príprava a realizácia zájazdov a kultúrnych akcií.
Výbor je opäť kompletný a tak ja zabezpečená plnohodnotná prevádzka Denného centra Starého Mesta. -kb-

kamagra jelcialis