Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021!


Všetkým Staromešťanom, malým i veľkým, všetkým našim spolupracovníkom, ktorým rovnako ako nám záleží na našom krásnom Starom Meste, aby sa nám tu dobre žilo a aby bolo stále krajšie, čistejšie a zelenšie, z celého srdca želáme veselé Vianoce a šťastný, ale najmä zdravý a úspešný nový rok 2021.

Starosta Ing. Igor PETROVČIK a poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto i kolektív Miestneho úradu MČ Staré Mesto.