PERMANENTKY – PREPLATENIE NEVYUŽITÝCH VSTUPOV


Z dôvodu proti pandemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID–19 bola vo viacerých obdobiach kalendárneho roka 2020 a 2021 obmedzená možnosť využívať služby Mestskej krytej plavárne zo strany športovej verejnosti.

Vzhľadom na zmenu vlastníka budovy MKP, ktorým je od 27. januára 2021 Mesto Košice, permanentky zakúpené pred týmto termínom už nie je možné využiť.

  1. V prípade záujmu o vrátenie finančných prostriedkov si je potrebné verifikovať permanentky zakúpené na Mestskej krytej plavárni v zriaďovateľskej funkcii MČ Košice–Staré Mesto v termíne od 16. októbra 2019 do 15. októbra 2020.
  1. Verifikáciu permanentiek je možné zrealizovať v budove Mestskej krytej plavárne, ulica Protifašistických bojovníkov, kde na to bude vyčlenené samostatné pracovisko MČ  Košice-Staré Mesto, v termíne od 7. júna do 30. júna 2021, každý pracovný deň od 13. do 18. hod.
  1. Po verifikácii MČ Košice-Staré Mesto zabezpečí vyplatenie hodnoty zodpovedajúcej zostatku vstupov na základe vyššie popísanej verifikácii. Konkrétny postup ozrejmí zodpovedný pracovník pri verifikácii. 
  1. Tak čipové karty ako aj čipové hodinky sú nevratné. Čipové hodinky si budú môcť zákazníci ponechať a v prípade záujmu vyžiť pri zakúpení časových vstupov – permanentiek.
  1. Upozorňujeme, že po 30. júni už nebude možné uskutočniť verifikáciu nevyužitých permanentiek. Verifikácia vstupov je plne a jedine v zodpovednosti pracovníka MČ Košice-Staré Mesto.
  1. K verifikácii je potrebné predložiť identifikačný doklad (OP) a čipovú kartu (čipové hodinky), Mestskú kartu Košice, ISIC kartu alebo EURO26 karty.
izmir escort cialis