Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 538/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.05.2012
Predmet 2012_203 - stravné lístky
Partner Chmelan Milan
Cena 6 000,00 €

Číslo (interné) 612/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.05.2012
Predmet 2012_228 - pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 20,40 €

Číslo (interné) 645/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2012
Predmet 2012_242 - vyúčt. dotácie za stravu detí v hmotnej núdzi
Partner Školská jedáleň Rumanova 4
Cena 61,44 €

Číslo (interné) 679/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.06.2012
Predmet 2012_258 - montáž paraboly
Partner Digitel HS
Cena 256,17 €

Číslo (interné) 716/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.06.2012
Predmet 2012_275 - servisné služby na základe zmluvy
Partner DATALAN, a.s.
Cena 446,21 €

Číslo (interné) 744/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.07.2012
Predmet 2012_286 - oprava monitoru HP
Partner ELECTROALL
Cena 36,00 €

Číslo (interné) 779/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.07.2012
Predmet 2012_308 - dodávka, montáž - rozšír. poklad. sytému na MKP
Partner AGOPRO, s.r.o.
Cena 18 413,80 €

Číslo (interné) 152/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.02.2012
Predmet 2012_ 056 - zatvárač dverí
Partner VODÁR, spol. s r.o.
Cena 32,50 €

Číslo (interné) 410/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 10.04.2012
Predmet 2012_058 - dobitie akumulátora pre služ. mot. vozidlo
Partner TRIDIAM, s.r.o.
Cena 22,68 €

Číslo (interné) 488/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.04.2012
Predmet 2012_174 - 3 ks mobilné WC - Hradbová ul.
Partner JOHNNY SERVIS, s.r.o.
Cena 108,00 €

Číslo (interné) 556/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.05.2012
Predmet 2012_079 - 1 ks mobilné WC - Hradbová ul.
Partner JOHNNY SERVIS, s.r.o.
Cena 52,80 €

Číslo (interné) 589/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.05.2012
Predmet 2012_085 - vyznačenie park. čiar Slov. jednoty
Partner STOPING s.r.o.
Cena 630,00 €

Číslo (interné) 624/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.06.2012
Predmet 2012_234 - úhrada tel. hovorov
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 289,26 €

Číslo (interné) 692/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.06.2012
Predmet 2012_263 - predplatné Nový čas
Partner Slovenská pošta, a.s.
Cena 70,50 €

Číslo (interné) 731/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.07.2012
Predmet 2012_126 - oprava monitoru HP
Partner ELECTROALL
Cena 36,00 €

Číslo (interné) 755/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.07.2012
Predmet 2012_294 - kuriérska služba
Partner Tomáš Szabadoš - TOSZA
Cena 117,05 €

Číslo (interné) 321/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.03.2012
Predmet 2012_054 - stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 1 500,00 €

Číslo (interné) 388/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.04.2012
Predmet 2012_ 130 - deratizácia
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 21,60 €

Číslo (interné) 422/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.04.2012
Predmet 2012_151 - tlač tržných lístkov
Partner COPYCENTER, spol. s r.o.
Cena 54,00 €

Číslo (interné) 460/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet 2012_063 - úprava textov informačnej tabule
Partner Ing. Barbora Dudovičová - 3i
Cena 38,86 €