Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 543/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet občerstvenie - reprezentačné
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 60,23 €

Číslo (interné) FA 542/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet občerstvenie - rokovanie volených orgánov MČ KE SM
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 118,84 €

Číslo (interné) FA 541/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet mikulášske balíčky - projekt "Preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská"
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 210,82 €

Číslo (interné) FA 540/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet stravné lístky pre dôchodcov
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 1 500,00 €

Číslo (interné) OB 221/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet oprava havarijného stavu elektroinštalácia na Hviezdoslavovej
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 500,00 €

Číslo (interné) OB 220/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet stravné lístky pre dôchodcov
Partner Chmelan Milan
Cena 1 600,00 €

Číslo (interné) OB 219/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet stravné lístky pre dôchodcov
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 1 250,00 €

Číslo (interné) OB 218/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet oprava vozidla po škodovej udalosti Mitsubishi Grandis KE723GB
Partner TREND service, s.r.o.
Cena 300,00 €

Číslo (interné) OB 217/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet príprava vozidla Mitsubishi Grandis KE723GB na zimnú prevádzku
Partner TREND service, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) OB 216/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet plakety, diplomy - udeľovanie verejných ocenení MiZ a Ceny starostu MČ KE SM
Partner Jozef Smrhola - OLYMP
Cena 397,00 €

Číslo (interné) FA 539/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet školenie pracovníkov vykonávajúcich menšie obecné služby z predpisov BOZP a OPP
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 50,00 €

Číslo (interné) FA 538/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet D + M agility prvkov
Partner Kelbel Ján - ROJ
Cena 3 360,00 €

Číslo (interné) FA 537/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.
Partner Michlovský spol. s.r.o.
Cena 66,00 €

Číslo (interné) FA 536/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet vytýčenie telekomunikačného vedenia
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 31,20 €

Číslo (interné) FA 535/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA
Cena 19,20 €

Číslo (interné) FA 534/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet dodávka tepla a TÚV za 10/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 6 475,46 €

Číslo (interné) FA 533/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.11.2018
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 10/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 342,90 €

Číslo (interné) 77/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 21.11.2018
Predmet Dodatok č. 26 k zmluve č. S-170/1993 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 26.11.1993
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) OB 215/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.11.2018
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 260,65 €

Číslo (interné) OB 214/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.11.2018
Predmet stravné lístky pre dôchodcov
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 1 500,00 €