Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 303/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 28,80 €

Číslo (interné) FA 302/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet stravné lístky pre zamestnancov
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 2 458,80 €

Číslo (interné) 90/2019
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet hromadná licenčná zmluva č. VP/19/00513/002 - hudobná produkcia - Spev bez hraníc 2019
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 0 €

Číslo (interné) 89/2019
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet hromadná licenčná zmluva č. VP/19/00513/001 - hudobná produkcia - Staromestské kultúrne leto 2019
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 0 €

Číslo (interné) 88/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 20/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3802/68, k. ú. Košice-Huštáky, radová garáž
Partner Beáta Zelizňáková, rod. Filipová
Cena 104,84 €

Číslo (interné) 87/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 19/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3815/58, k. ú. Košice-Huštáky, radová garáž
Partner Bc. Pavel Pilár
Cena 118,83 €

Číslo (interné) 86/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 18/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 32/5, k. ú. Košice-Letná, radová garáž
Partner Silvia Vlasatá, Gabriela Lešková
Cena 309,12 €

Číslo (interné) 85/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 17/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3559/14, k. ú. Košice-Letná, radová garáž
Partner Bibiana Zeleňáková, rod. Nováková
Cena 279,68 €

Číslo (interné) 84/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 16/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 130, k. ú. Košice-Letná, radová garáž
Partner Mgr. Romana Kováriková, rod. Zástěrová
Cena 264,96 €

Číslo (interné) 83/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 15/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 202/50, k. ú. Košice-Letná, radová garáž
Partner Ing. Oliver Blicha, Mgr. Martina Blichová
Cena 279,68 €

Číslo (interné) 82/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 14/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 202/27, k. ú. Košice-Letná, radová garáž
Partner Jozef Horňák
Cena 264,96 €

Číslo (interné) OB 124/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Predmet prenájom priestorov v T-Systems v termíne 11.06.2019 - JUNIÁLES pre Denné centrum seniorov
Partner MČ Košice-Juh
Cena 190,00 €

Číslo (interné) FA 301/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Predmet vypracovanie správy pre účely auditu
Partner VÚB, a.s.
Cena 66,00 €

Číslo (interné) FA 300/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Predmet vyjadrenie k existencii PTZ na stavebné akcie: Podzemné kontajneroviská v MČ KE-Huštáky a Letná
Partner Michlovský spol. s.r.o.
Cena 15,00 €

Číslo (interné) FA 299/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Predmet pramenitá voda Savior
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 96,00 €

Číslo (interné) FA 298/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Predmet pramenitá voda Savior
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 297/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 129,20 €

Číslo (interné) FA 296/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Predmet zapožičanie vozidla ZhiDou za mesiac máj 2019
Partner Eurostav-trade s. r. o.
Cena 240,00 €

Číslo (interné) FA 295/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.06.2019
Predmet markentingová konzultácia
Partner Promiseo s.r.o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 294/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.06.2019
Predmet služby za mesiac 5/2019
Partner Mgr. Peter Džubera PETRIMEX ALFA
Cena 1 250,00 €