Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 213/2013
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 29.02.2012
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme NP č. 3154071
Partner COMTEX Slovakia, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 214/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 29.02.2012
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme NP č. 3154244
Partner PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 215/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 01.03.2012
Predmet zmluva č. 24/2012 o nájme nebytových priestorov
Partner PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
Cena 3 075,86 €

Číslo (interné) 233/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 05.03.2012
Predmet zmluva č. 23/2012 o výpožičke
Partner MESTO KOŠICE - MESTSKÁ POLÍCIA MESTA KOŠICE
Cena 0 €

Číslo (interné) 234/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 05.03.2012
Predmet zmluva č. 26/2012 o nájme nebytového priestoru
Partner Škola umeleckého priemyslu
Cena 133,50 €

Číslo (interné) 235/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 05.03.2012
Predmet zmluva č. 27/2012 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Partner Základná škola Námestie L. Novomeského 2, Košice
Cena 97,87 €

Číslo (interné) 236/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 05.03.2012
Predmet zmluva č. 28/2012 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Partner Základná škola Park Angelinum
Cena 167,80 €

Číslo (interné) 237/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 05.03.2012
Predmet zmluva č. 29/2012 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Partner Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A,
Cena 75,60 €

Číslo (interné) 240/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 06.03.2012
Predmet dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 3154370
Partner AUPARK KOŠICE, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 244/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.03.2012
Predmet zmluva č. 31/2012 o úhrade nákladov spojených s užívaním NP
Partner Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova
Cena 72,72 €

Číslo (interné) 245/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.03.2012
Predmet zmluva č. 32/2012 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Partner Evanjelické gymnázium J.A. Komenského
Cena 161,53 €

Číslo (interné) 254/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 08.03.2012
Predmet zmluva č. 4211204001 o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Partner KORLEA INVEST, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 255/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.03.2012
Predmet dodatok k zmluve č. 4211204001 o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Partner KORLEA INVEST, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 256/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 12.03.2012
Predmet zmluva o výpožičke č. 30/2012
Partner MESTO KOŠICE - MESTSKÁ POLÍCIA MESTA KOŠICE
Cena 0 €

Číslo (interné) 286/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 15.03.2012
Predmet kúpna zmluva č. 33/2012 - odpredaj 1 ks vyradeného a funkčného počítača
Partner Arcidiecézna charita Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 306/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 20.03.2012
Predmet zmluva č. 35/2012 - o audítorskej činnosti
Partner AUDIT-LD, s.r.o.
Cena 1 280,00 €

Číslo (interné) 314/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.03.2012
Predmet zmluva č. 36/2012 o nájme nebytových priestorov
Partner Rodinné centrum stonožka - Košice
Cena 99,56 €

Číslo (interné) 315/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 26.03.2012
Predmet kúpna zmluva č. 01/03/2012 - koše na psie exkrementy
Partner DKG Group, s.r.o.
Cena 9 900,00 €

Číslo (interné) 316/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 26.03.2012
Predmet kúpna zmluva č. 38/2012 - mobilný telefón
Partner Ing. Adriana Goralová
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 320/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 27.03.2012
Predmet nájomná zmluva č. 37/2012 - 1 ks jednostranný reklamný panel na Kuzmányho ulici
Partner RABAKA reklamné panely, s.r.o.
Cena 765,00 €