Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 587/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.12.2020
Predmet stravné lístky pre zamestnancov 890 ks
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 3 560,00 €

Číslo (interné) FA 586/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.12.2020
Predmet vrecia na psie exkrementy, servítky
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 198,96 €

Číslo (interné) OB 244/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.12.2020
Predmet posypová soľ, dovoz
Partner FEROCOLOR s. r. o.
Cena 220,40 €

Číslo (interné) OB 243/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.12.2020
Predmet čistenie dažďových zvodov budovy MÚ
Partner Ing. Ondrej Makši - ELASTIC
Cena 450,00 €

Číslo (interné) OB 242/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.12.2020
Predmet formuláre a matričné doklady
Partner Centrum polygrafických služieb
Cena 254,64 €

Číslo (interné) OB 241/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.12.2020
Predmet spotrebný tovar - farby, laky
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 432,95 €

Číslo (interné) OB 240/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.12.2020
Predmet na základe zmluvy o dielo zo dňa 13.10.2020 vypracovanie energetického auditu
Partner NeoEnergia s. r. o.
Cena 27 890,00 €

Číslo (interné) 106/2020
Typ Zmluva o výpožičke
Dátum zverejnenia 08.12.2020
Predmet zmluva o výpožičky uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
Partner Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 585/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet stravné lístky pre dôchodcov 600 ks
Partner Chmelan Milan
Cena 1 920,00 €

Číslo (interné) FA 584/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 583/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 233,88 €

Číslo (interné) FA 582/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet odvoz a zneškodnenie odpadu
Partner FURA s. r. o.
Cena 1 932,60 €

Číslo (interné) FA 581/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet matričné tlačivá
Partner Centrum polygrafických služieb
Cena 804,64 €

Číslo (interné) FA 580/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet maliarske potreby
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 432,95 €

Číslo (interné) FA 579/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet Fab vložka 5 ks
Partner DT - FABKe s. r. o.
Cena 102,50 €

Číslo (interné) OB 239/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet fotenie výtvarnej súťaže - vyhodnotenie
Partner Miroslav Vacula PROMO STUDIO
Cena 50,00 €

Číslo (interné) OB 238/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 07.12.2020
Predmet oprava kontajneroviska na Haviarskej 8
Partner Veronika Rusnačková - LIFTEX
Cena 7 851,18 €

Číslo (interné) FA 578/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2020
Predmet toaletný materiál
Partner EKO Servis SK s. r. o.
Cena 182,40 €

Číslo (interné) FA 577/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2020
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 84,52 €

Číslo (interné) FA 576/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2020
Predmet správa webovej stránky za 10/2020
Partner ProUP s. r. o.
Cena 60,00 €