Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 244/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.03.2012
Predmet zmluva č. 31/2012 o úhrade nákladov spojených s užívaním NP
Partner Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova
Cena 72,72 €

Číslo (interné) 245/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.03.2012
Predmet zmluva č. 32/2012 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Partner Evanjelické gymnázium J.A. Komenského
Cena 161,53 €

Číslo (interné) 256/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 12.03.2012
Predmet zmluva o výpožičke č. 30/2012
Partner MESTO KOŠICE - MESTSKÁ POLÍCIA MESTA KOŠICE
Cena 0 €

Číslo (interné) 286/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 15.03.2012
Predmet kúpna zmluva č. 33/2012 - odpredaj 1 ks vyradeného a funkčného počítača
Partner Arcidiecézna charita Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 198/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 27.02.2012
Predmet dodatok k zmluve č. 4211101060 o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Partner KORLEA INVEST, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 254/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 08.03.2012
Predmet zmluva č. 4211204001 o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Partner KORLEA INVEST, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 306/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 20.03.2012
Predmet zmluva č. 35/2012 - o audítorskej činnosti
Partner AUDIT-LD, s.r.o.
Cena 1 280,00 €

Číslo (interné) 314/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.03.2012
Predmet zmluva č. 36/2012 o nájme nebytových priestorov
Partner Rodinné centrum stonožka - Košice
Cena 99,56 €

Číslo (interné) 315/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 26.03.2012
Predmet kúpna zmluva č. 01/03/2012 - koše na psie exkrementy
Partner DKG Group, s.r.o.
Cena 9 900,00 €

Číslo (interné) 316/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 26.03.2012
Predmet kúpna zmluva č. 38/2012 - mobilný telefón
Partner Ing. Adriana Goralová
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 322/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 27.03.2012
Predmet dodatok č. 11 k nájomnej zmluve č. 3153983
Partner MUDr. Alexandra Badová - VAMP
Cena 615,33 €

Číslo (interné) 320/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 27.03.2012
Predmet nájomná zmluva č. 37/2012 - 1 ks jednostranný reklamný panel na Kuzmányho ulici
Partner RABAKA reklamné panely, s.r.o.
Cena 765,00 €

Číslo (interné) 328/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154137
Partner RABAKA reklamné panely, s.r.o.
Cena 368,20 €

Číslo (interné) 329/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.03.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154389
Partner RABAKA reklamné panely, s.r.o.
Cena 122,75 €

Číslo (interné) 330/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154246
Partner RABAKA reklamné panely, s.r.o.
Cena 385,88 €

Číslo (interné) 331/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.03.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154391
Partner RABAKA reklamné panely, s.r.o.
Cena 245,50 €

Číslo (interné) 332/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.03.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154504
Partner RABAKA reklamné panely, s.r.o.
Cena 191,25 €

Číslo (interné) 333/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.03.2012
Predmet dodatok č. 10 k nájomnej zmluve č. 3153981
Partner Alexandra Ondrašovičová - FLIPPER
Cena 832,62 €

Číslo (interné) 334/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.03.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3154374
Partner GO MEDIA, s.r.o.
Cena 66,00 €

Číslo (interné) 335/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.03.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154453
Partner GO MEDIA, s.r.o.
Cena 0 €