Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 82/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 19.12.2011
Predmet zmluva o vkladovom účte
Partner UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 83/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 20.12.2011
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154273 - stanovenie ceny nájomného
Partner Andrej Máriássy
Cena 500,00 €

Číslo (interné) 84/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 21.12.2011
Predmet zmluva o dielo č. 3154518 - výroba, dodávka a montáž plastových okien MKP
Partner AWINDOR s.r.o.
Cena 23 399,76 €

Číslo (interné) 85/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 21.12.2011
Predmet dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 3154240 - predĺženie právnej účinnosti zmluvy do 31.12.2012
Partner SOLIDSTAV HOLDING, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 86/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 22.12.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20.0.2010 - zabezpečenie servisnej služby kogeneračnej jednotky
Partner TENERGO Brno, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 87/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 22.12.2011
Predmet dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 3154239/MAJ - predĺženie platnosti zmluvy
Partner Work Team, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 88/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.12.2011
Predmet dodatok č. 3 k Zmluve č. 2011/01/06 o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Partner KORLEA INVEST, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 89/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.12.2011
Predmet dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 31553994
Partner Akzent media, spol. s r.o.
Cena 2 194,00 €

Číslo (interné) 90/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.12.2011
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 3154046 - zmena nájomného
Partner Akzent media, spol. s r.o.
Cena 658,20 €

Číslo (interné) 6/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 02.01.2012
Predmet dodatok 5 k zmluve č. 30-000024476PO2009 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 21/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.01.2012
Predmet dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov zo dňa 26.2.2003 - zmena ceny stravného lístka
Partner Jedáleň Gera
Cena 3,00 €

Číslo (interné) 31/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.01.2012
Predmet dodatok k Dohode o VVP Biznix Partner
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 44/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 12.01.2012
Predmet zmluva o nájme č. 12/2012 - prenájom NP Obradnej sály
Partner Petra Lacková - ZUMBA KOŠICE
Cena 16,60 €

Číslo (interné) 55/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 17.01.2012
Predmet zmluva o bežnom účte
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 56/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 17.01.2012
Predmet rámcová zmluva
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 57/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 17.01.2012
Predmet zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100725877ZoP
Partner Východoslovenská distribučná, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 64/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.01.2012
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 3154264
Partner Podnikateľské centrum, Popradská, Košice s.r.o.
Cena 507,07 €

Číslo (interné) 65/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.01.2012
Predmet dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 3154267
Partner Podnikateľské centrum, Popradská, Košice s.r.o.
Cena 597,60 €

Číslo (interné) 69/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 18.01.2012
Predmet zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 84/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 23.01.2012
Predmet kúpna zmluva č. 5/2012/MAJ pozemok parc. č. 2014/26
Partner Tibor Szekeres
Cena 12 754,00 €