Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 76/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2020
Predmet výroba záložiek do kníh
Partner RB reklama
Cena 160,00 €

Číslo (interné) FA 75/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2020
Predmet materiál - kontajnerovisko
Partner RIVI s. r. o.
Cena 176,03 €

Číslo (interné) FA 74/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2020
Predmet tlač tržných lístkov
Partner CC CREATIVE s.r.o.
Cena 324,00 €

Číslo (interné) FA 73/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2020
Predmet dodávka a montáž žalúžií
Partner Rallipstav
Cena 134,00 €

Číslo (interné) 24/2020
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 27.02.2020
Predmet zmluva o dočasnom užívaní nebytového priestoru č. 1/3/2020 - voľby do NR SR 2020
Partner Škola umeleckého priemyslu
Cena 212,87 €

Číslo (interné) 23/2020
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.02.2020
Predmet nájomná zmluva č. 5/2020 - prenájom NP na Hviezdoslavovej 7, miestnosť č. 203
Partner ACENA o. z.
Cena 124,10 €

Číslo (interné) OB 31/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.02.2020
Predmet digitálny telefón OptiPoint 500 standard - 2 ks, analógový Gigaset DA310 - 3 ks
Partner VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.
Cena 282,00 €

Číslo (interné) OB 30/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.02.2020
Predmet montáž a zapojenie káblových rozvodov pre telefónne linky - kancelária starostu
Partner VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.
Cena 553,20 €

Číslo (interné) OB 191/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.02.2020
Predmet konzultačné práce
Partner DATALAN, a.s.
Cena 191,00 €

Číslo (interné) FA 72/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.02.2020
Predmet STP APV WINMATRI, WINDOCHS
Partner IVES Košice
Cena 113,52 €

Číslo (interné) FA 71/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.02.2020
Predmet dodávka tepla a TÚV za 1/2020
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 12 269,17 €

Číslo (interné) FA 70/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.02.2020
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 1/2020
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 334,54 €

Číslo (interné) FA 69/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.02.2020
Predmet poštové služby za mesiac 1/2020
Partner Slovenská pošta, a.s.
Cena 3 960,20 €

Číslo (interné) 22/2020
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 25.02.2020
Predmet dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 17/2018 zo dňa 24.09.2018
Partner LIVINARK s. r. o.
Cena 0 €

Číslo (interné) OB 28/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.02.2020
Predmet prenájom vysokozdvižnej plošiny
Partner AB Center, s.r.o.
Cena 55,20 €

Číslo (interné) OB 27/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.02.2020
Predmet ľadová plocha v T-Systems športovo-zábavnom areáli v termíne od 29.02 do 06.03.2020 - pre staromešťanov vstup zdarma
Partner MČ Košice-Juh
Cena 150,00 €

Číslo (interné) OB 26/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.02.2020
Predmet kontrola volebných miestností z hľadiska BOZP a PO - voľby do NR SR 2020
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 50,00 €

Číslo (interné) OB 25/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.02.2020
Predmet potvrdenie o pobyte - bianco v počte 100 ks
Partner Centrum polygrafických služieb
Cena 28,60 €

Číslo (interné) OB 24/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 14.02.2020
Predmet farby, riedidlo, valček nylon, držiak, štetec
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 88,38 €

Číslo (interné) 21/2020
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 19.02.2020
Predmet nájomná zmluva č. 6/2020, prenájom časti pozemku p. č. 3457/1, k. ú. Košice-Letná
Partner Ich. arch. Ján Simonides, Alexandra Simonidesová
Cena 264,96 €