Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 21/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.01.2012
Predmet dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov zo dňa 26.2.2003 - zmena ceny stravného lístka
Partner Jedáleň Gera
Cena 3,00 €

Číslo (interné) 31/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.01.2012
Predmet dodatok k Dohode o VVP Biznix Partner
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 55/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 17.01.2012
Predmet zmluva o bežnom účte
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 56/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 17.01.2012
Predmet rámcová zmluva
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 80/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 19.12.2011
Predmet zmluva o bežnom účte
Partner UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 82/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 19.12.2011
Predmet zmluva o vkladovom účte
Partner UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 57/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 17.01.2012
Predmet zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 100725877ZoP
Partner Východoslovenská distribučná, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 78/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 15.12.2011
Predmet zmluva o dielo č. 3154517 - dodávka a montáž UV lampy
Partner GM-J spol. s r.o.
Cena 23 400,00 €

Číslo (interné) 84/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 21.12.2011
Predmet zmluva o dielo č. 3154518 - výroba, dodávka a montáž plastových okien MKP
Partner AWINDOR s.r.o.
Cena 23 399,76 €

Číslo (interné) 64/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.01.2012
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 3154264
Partner Podnikateľské centrum, Popradská, Košice s.r.o.
Cena 507,07 €

Číslo (interné) 65/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.01.2012
Predmet dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 3154267
Partner Podnikateľské centrum, Popradská, Košice s.r.o.
Cena 597,60 €

Číslo (interné) 69/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 18.01.2012
Predmet zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 85/2012
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 23.01.2012
Predmet kúpna zmluva č. 6/2012/MAJ - pozemok parc. č. 2014/27
Partner Tibor Szekeres
Cena 21 446,00 €

Číslo (interné) 65/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.11.2011
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 3154380
Partner Rodinné centrum stonožka - Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 98/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.01.2012
Predmet nájomná zmluva č. 007/2012 - prenájom časti plochy - umiestnenie reklamy
Partner VIRDE SLOVAKIA s.r.o.
Cena 300,00 €

Číslo (interné) 119/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.02.2012
Predmet zmluva č. 008/2012 - prenájom NP - obradnej sály
Partner Cirkev Essénsko - Kresťanská
Cena 16,60 €

Číslo (interné) 129/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 08.02.2012
Predmet zmluva č. 10/2012 - poskytovanie služby v oblasti IT pre MÚ MČ Košice-Staré Mesto
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 750,00 €

Číslo (interné) 110/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.02.2012
Predmet zmluva o nájme č. 11/2012 - prenájom NP Radničnej sály
Partner Občianske združenie ArtEst - PaedDr. Lívia Kalmáro
Cena 8,40 €

Číslo (interné) 44/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 12.01.2012
Predmet zmluva o nájme č. 12/2012 - prenájom NP Obradnej sály
Partner Petra Lacková - ZUMBA KOŠICE
Cena 16,60 €

Číslo (interné) 176/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 21.02.2012
Predmet rámcová zmluva - dodávanie papiera a kancelárskych potrieb
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 0 €