Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 243/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.05.2021
Predmet spotrebný tovar
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 118,52 €

Číslo (interné) OB 77/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.05.2021
Predmet výroba výstražných tabuliek pre kamerový systém
Partner Róbert Hanyus - RB reklama
Cena 42,00 €

Číslo (interné) OB 76/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.05.2021
Predmet prehodenie telefónnych klapiek v kanceláriách MÚ
Partner VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.
Cena 91,76 €

Číslo (interné) OB 75/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.05.2021
Predmet vystúpenie SILBAND v rámci programu SKL 2021 v termíne 26.06.2021 na Dominikánskom námestí
Partner Ing. Katarína Silvayová
Cena 800,00 €

Číslo (interné) OB 74/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.05.2021
Predmet spotrebný tovar na opravy (farby-laky, náradie)
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 373,14 €

Číslo (interné) OB 73/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.05.2021
Predmet spotrebný tovar na opravy
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 125,02 €

Číslo (interné) OB 72/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.05.2021
Predmet čistenie verejných priestranstiev
Partner FUNKETSTAV s. r. o.
Cena 1 000,00 €

Číslo (interné) FA 242/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet výroba výstražných tabúľ pre kamerový systém
Partner Róbert Hanyus - RB reklama
Cena 42,00 €

Číslo (interné) FA 241/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet oprava TÚ - výmena klapiek
Partner VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.
Cena 91,76 €

Číslo (interné) FA 240/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet polohopisné a výškopisné zameranie ŠI Karpatská ul. - účelová mapa
Partner Ing. Peter Žurav - Geodetické práce
Cena 250,00 €

Číslo (interné) FA 239/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 287,57 €

Číslo (interné) FA 238/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 37,44 €

Číslo (interné) FA 237/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 18,70 €

Číslo (interné) FA 236/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet dodávka elektriny - nedoplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 25,82 €

Číslo (interné) FA 235/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet prepojenie kamery Park Drevný trh a Stará baštová 3 - MsP Košice
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 234/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet poplatok za kópie, obdobie: 26.01.2021 - 20.04.2021
Partner Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
Cena 430,64 €

Číslo (interné) FA 233/20210
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet stravné lístky - 20 ks
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 80,00 €

Číslo (interné) FA 232/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet výroba informačnej tabule - Fit Park Jakobyho
Partner Róbert Hanyus - RB reklama
Cena 51,00 €

Číslo (interné) FA 231/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet spotrebný tovar na opravy
Partner Farby Kušnír, s. r. o.
Cena 373,14 €

Číslo (interné) FA 230/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.05.2021
Predmet poplatky za telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 63,84 €