Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 48/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.01.2012
Predmet OB 2012_ 012 - predplatné publikácie
Partner AJFA+AVIS, s.r.o.
Cena 49,00 €

Číslo (interné) 47/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.01.2012
Predmet Objednávka č. 2012_011 - renovácia kartridží
Partner Embatex SK s.r.o.
Cena 140,14 €

Číslo (interné) 35/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.01.2012
Predmet OB č. 2012_009 - skúška tesnosti 2ks chladiacich okruhov
Partner SKANSKA SK, a.s. závod SK 10 Technológie
Cena 216,00 €

Číslo (interné) 34/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.01.2012
Predmet OB č. 2012_008 - úprava infotabule
Partner Ing. Barbora Dudovičová - 3i
Cena 9,84 €

Číslo (interné) 33/2012
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.01.2012
Predmet OB č. 2012_007 - renovácia kartridží
Partner Embatex SK s.r.o.
Cena 58,20 €

Číslo (interné) 31/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.01.2012
Predmet dodatok k Dohode o VVP Biznix Partner
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 21/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.01.2012
Predmet dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov zo dňa 26.2.2003 - zmena ceny stravného lístka
Partner Jedáleň Gera
Cena 3,00 €

Číslo (interné) 73/2011
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet kúpna zmluva č. 3154513/MAJ - pozemok parc. č. 32/58
Partner servis REALITY s.r.o.
Cena 3 856,10 €

Číslo (interné) 72/2011
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet kúpna zmluva č. 3154514/MAJ - pozemok parc. č. 3790/43
Partner Agentúra GES, spol. s r.o.
Cena 13 266,00 €

Číslo (interné) 61/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 21.10.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154511/MAJ
Partner Ing. Tomáš Fatula
Cena 13,50 €

Číslo (interné) 60/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 20.10.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154510/MAJ
Partner GOLDEN VITAE, s. r. o.
Cena 1 223,66 €

Číslo (interné) 59/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 19.10.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3154507/MAJ
Partner SRO CONSULTING s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 58/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.10.2011
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154493/MAJ
Partner Jana Zamboriova - pro HOSPITALY
Cena 0 €

Číslo (interné) 55/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 05.10.2011
Predmet zmluva o dielo z 5.10.2011 - dodávka a montáž atypických okien a vchodových dverí MČ Jarná 4
Partner Elit pluss, s.r.o.
Cena 4 927,97 €

Číslo (interné) 25/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 15.03.2011
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154374-MAJ
Partner GO MEDIA, s.r.o.
Cena 132,77 €

Číslo (interné) 54/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 29.09.2011
Predmet zmluva o nájme plochy na umiestnenie predajného automatu č. 3154508-MAJ
Partner PIVO Košice, s.r.o.
Cena 47,00 €

Číslo (interné) 71/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3154349
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 70/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme pozemku č. 3154035
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 48/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 03.08.2011
Predmet zmluva o dielo č. 3/8/2011 na prípravu a realizáciu prác - rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Zádielska
Partner HNT, s.r.o.
Cena 9 473,92 €

Číslo (interné) 52/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2011
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154206
Partner Imagewell, s.r.o.
Cena 0 €