Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.01.2011
Predmet 12/2011 - grafická príprava Staromestských listov
Partner Marián Horňák - M3D
Cena 90,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.01.2011
Predmet 1027/2010 - zimná údržba
Partner Štefan Lechman - Country
Cena 1 287,52 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.01.2011
Predmet MKP 4/2011 - odber a analýza vzoriek vôd
Partner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Cena 275,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.01.2011
Predmet 9/2011 - stravné lístky
Partner
Cena 330,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet 3/2011 - dodávka plynu - MŠ Jarná
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 180,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet 2/2011 - telekomunikačné poplatky - MŠ Jarná
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 26,14 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet 1/2011 - telekomunikačné služby - MŠ Jarná 4
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 23,04 €

Číslo (interné) 2/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov - Radničnej sály
Partner Ľudmila Vretenárová
Cena 0 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet 11/2011 - stravné lístky
Partner Chmelan Milan
Cena 5 600,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet 1026/2010 - nákup PHM pre hliadkové vozidlá MsP
Partner Mesto Košice
Cena 100,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet 1025/2010 - dodávka elektriny
Partner Východoslovenská energetika, a.s.
Cena 283,43 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet 8/2011 - aktualizácia tabule poslancov
Partner Ing. Barbora Dudovičová - 3i
Cena 200,88 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.01.2011
Predmet 7/2011 - kancelársky materiál
Partner AVEC, s.r.o.
Cena 164,10 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2011
Predmet 3/2011 - telekomunikačný poplatok
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 24,72 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2011
Predmet 2/2011 - telkomunikačné poplatky - MŠ Zádielska
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 30,07 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2011
Predmet 1/2011 - dodávka plynu MŠ Zádielska
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 109,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2011
Predmet MKP 12/2011 - telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 13,78 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2011
Predmet MKP 11/2011 - telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 56,23 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2011
Predmet 1018/2010 - pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 18,99 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2011
Predmet 10/2011 - renovácia kartridží
Partner Embatex SK s.r.o.
Cena 73,80 €