Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.03.2011
Predmet 9/2011 - odber zemného plynu - MŠ Zádielska
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 99,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 04.03.2011
Predmet 54/2011 - renovácia HP LJ
Partner Embatex SK s.r.o.
Cena 35,40 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.03.2011
Predmet 12/2011 - kancelárske potreby
Partner PhDr. Marta Šamová - MAŠA
Cena 184,86 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.03.2011
Predmet 11/2011 - odber zemného plynu - MŠ Jarná
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 164,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.03.2011
Predmet 101/2011 - stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.03.2011
Predmet MKP 65/2011 - toaletný materiál
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 300,72 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.03.2011
Predmet 52/2011 - stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet 12/2011 - výmena radiátora - MŠ Rumanová
Partner PLYN - OPRAVY
Cena 300,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet MKP 19/2011 - oprava časti rozvodov cirkulácie TÚV
Partner PROFI INSTAL s.r.o.
Cena 1 005,78 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet 100/2011 - strava zamestnancov
Partner Školská jedáleň pri MŠ Zádielska
Cena 36,96 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet 99/2011 - kuriérska služba
Partner Tomáš Szabadoš - TOSZA
Cena 162,45 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet 98/2011 - toaletný materiál
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 64,80 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet 97/2011 - úprava textu informačnej tabule
Partner Ing. Barbora Dudovičová - 3i
Cena 76,07 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet 96/2011 - úprava informačnej tabule
Partner Ing. Barbora Dudovičová - 3i
Cena 59,02 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet MKP 64/2011 - výkon vodnej záchrannej služby
Partner ČH HORNETS LIFEGUARD, s.r.o.
Cena 2 427,30 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.03.2011
Predmet MKP 63/2011 - vyšetrenie vzorky úžitkovej a bazénovej vody
Partner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Cena 225,57 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 01.03.2011
Predmet 51/2011 - servis kopírovacieho stroja
Partner POLYGRA Košice, s.r.o.
Cena 26,28 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 01.03.2011
Predmet 50/2011 - úprava informačnej tabule
Partner Ing. Barbora Dudovičová - 3i
Cena 76,07 €

Číslo (interné) 19/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 01.03.2011
Predmet zmluva č. 50/2011 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Partner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Cena 3 157,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.03.2011
Predmet 95/2011 - pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 100,44 €