Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 62/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.02.2021
Predmet výpočtová technika 2021 v zmysle prieskumu trhu a cenovej ponuky
Partner AUTOCONT s. r. o.
Cena 19 477,92 €

Číslo (interné) FA 339/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.08.2015
Predmet dodávka tepla a TÚV za 07/2015
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 3 799,08 €

Číslo (interné) FA 419/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.09.2018
Predmet dodávka tepla a TÚV za 08/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 4 091,41 €

Číslo (interné) FA 90/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.02.2021
Predmet úhrada nákladov spojených s SODB 2021
Partner Spoločenstvo vlastníkov bytov A21
Cena 72,00 €

Číslo (interné) FA 365/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.09.2015
Predmet Tango DTV
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 9,58 €

Číslo (interné) OB 173/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.10.2018
Predmet tlač Staromestských listov č. 3/2018
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 900,00 €

Číslo (interné) FA 116/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.03.2021
Predmet dodávka elektriny - nedoplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 52,31 €

Číslo (interné) FA 387/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.09.2015
Predmet orez stromov na Svätoplukovej
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 86,99 €

Číslo (interné) OB 180/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.10.2018
Predmet nakladač za účelom zarovnania terénu - medzidvorový priestor Malá Praha
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 139/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.03.2021
Predmet dezinfekcia priestorov na Hviezdoslavovej 7 dňa 8.3.2021
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 96,00 €

Číslo (interné) FA 409/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2015
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 106,68 €

Číslo (interné) FA 486/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2018
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 62,42 €

Číslo (interné) FA 162/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.04.2021
Predmet prepojenie kamery Park Drevný trh a Stará baštová 3 - MsP Košice
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) OB 147/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 15.10.2015
Predmet naladenie klavíra na Hviezdoslavovej 7
Partner Mária Bujnovská
Cena 50,00 €

Číslo (interné) OB 203/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.11.2018
Predmet priestorové vytýčenie podzemných siete na Braniskovej v Košiciach pre výstavbu polopodzemných kontajnerov
Partner Michlovský spol. s.r.o.
Cena 70,00 €

Číslo (interné) FA 457/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 273,55 €

Číslo (interné) FA 532/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.11.2018
Predmet čistiace prostriedky
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 472,72 €

Číslo (interné) FA 480/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.11.2015
Predmet analytické, servisné a podporné práce a služby pre informačné systémy MČ KE SM
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 780,00 €

Číslo (interné) FA 556/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.12.2018
Predmet tonery
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 613,10 €

Číslo (interné) FA 506/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2015
Predmet spotreba SV v objekte na Hviezdoslavovej 7 za 10/2015
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 129,95 €