Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 61/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 21.10.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154511/MAJ
Partner Ing. Tomáš Fatula
Cena 13,50 €

Číslo (interné) 62/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 03.11.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 6.10.2011
Partner Roja spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 63/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 15.11.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve č. 3154469
Partner Bulharský klub Košice n.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 64/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 28.11.2011
Predmet dodatok č. 3 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí 9 ks bielych liatinových lavičiek zo dňa 8.6.2009
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 0 €

Číslo (interné) 65/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.11.2011
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 3154380
Partner Rodinné centrum stonožka - Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 66/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.11.2011
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3154375
Partner Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Cena 0 €

Číslo (interné) 67/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 01.12.2011
Predmet zmluva č. 3154512/MAJ o nájme dreveného stánku
Partner Mgr. Ivan Staš
Cena 475,00 €

Číslo (interné) 68/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 07.12.2011
Predmet zmluva o dielo - práce súvisiace s úlohami z auditu bezpečnostného projektu
Partner Ing. Milan Babej
Cena 0 €

Číslo (interné) 69/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. 3154349
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 70/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme pozemku č. 3154035
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 71/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3154349
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 72/2011
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet kúpna zmluva č. 3154514/MAJ - pozemok parc. č. 3790/43
Partner Agentúra GES, spol. s r.o.
Cena 13 266,00 €

Číslo (interné) 73/2011
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 12.12.2011
Predmet kúpna zmluva č. 3154513/MAJ - pozemok parc. č. 32/58
Partner servis REALITY s.r.o.
Cena 3 856,10 €

Číslo (interné) 74/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 13.12.2011
Predmet dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3154349
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 5 986,08 €

Číslo (interné) 75/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.12.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154509/MAJ
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 3 809,33 €

Číslo (interné) 76/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.12.2011
Predmet zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 9/2012
Partner Východoslovenské múzeum v Košiciach
Cena 300,00 €

Číslo (interné) 77/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.12.2011
Predmet nájomná zmluva č. 3154516/MAJ - parkovanie pre motorové vozidlo
Partner JUDr. Emil Kolcun
Cena 166,00 €

Číslo (interné) 78/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 15.12.2011
Predmet zmluva o dielo č. 3154517 - dodávka a montáž UV lampy
Partner GM-J spol. s r.o.
Cena 23 400,00 €

Číslo (interné) 79/2011
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 16.12.2011
Predmet zmluva o poskytovaní služby č. 3154515/MAJ
Partner Mestká polícia mesta Košice
Cena 100,00 €

Číslo (interné) 80/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 19.12.2011
Predmet zmluva o bežnom účte
Partner UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cena 0 €