Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) OB 104/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.06.2016
Predmet ozvučenie v rámci Staromestského kultúrneho leta - 30.06.2016
Partner Ing. Kusý Pavol - ESPRIT
Cena 150,00 €

Číslo (interné) OB 94/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.06.2016
Predmet vypracovanie znaleckého posudku "Löfflerov dom"
Partner SR - Technická univerzita v Košiciach
Cena 660,00 €

Číslo (interné) OB 105/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.06.2016
Predmet ozvučenie v rámci Staromestského kultúrneho leta - 28.07.2016
Partner Ing. Kusý Pavol - ESPRIT
Cena 200,00 €

Číslo (interné) OB 95/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.06.2016
Predmet vystúpenie v rámci Staromestského kultúrneho leta - 30.06.2016
Partner Spolok DYCHOVÝ ORCHESTER MLADÝCH
Cena 350,00 €

Číslo (interné) OB 106/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.06.2016
Predmet prenájom priestorov na akciu MAJÁLES
Partner ALDI, s.r.o.
Cena 269,00 €

Číslo (interné) OB 96/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.06.2016
Predmet vystúpenie v rámci Staromestského kultúrneho leta - 30.06.2016
Partner Klub mažoretiek RAGTIME
Cena 150,00 €

Číslo (interné) FA 218/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.06.2016
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia, vyhotovenie videozáznamu a on-line prenos do internetu - MiZ dňa 25.05.2016
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 438,00 €

Číslo (interné) FA 548/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2016
Predmet S90 úkosová schránková zostava
Partner KĽUČKA s.r.o.
Cena 102,00 €

Číslo (interné) FA 549/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2016
Predmet vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení
Partner Michlovský spol. s.r.o.
Cena 62,40 €

Číslo (interné) OB 226/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.12.2016
Predmet oprava pohonu krídlovej brány na trhovisku Hradbová
Partner RNDr. Ján Matišin - CYGNUS
Cena 159,60 €

Číslo (interné) OB 12/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.02.2016
Predmet digitálny bezdrôtový telefón
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 29,52 €

Číslo (interné) OB 14/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.02.2016
Predmet stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 1 881,60 €

Číslo (interné) OB 15/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.02.2016
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 253,36 €

Číslo (interné) OB 71/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.05.2016
Predmet stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 1 984,00 €

Číslo (interné) OB 72/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.05.2016
Predmet kancelárske stoličky
Partner B2B Partner s.r.o.
Cena 384,00 €

Číslo (interné) FA 230/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.06.2016
Predmet úprava loga mestskej časti
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 36,00 €

Číslo (interné) OB 88/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.06.2016
Predmet servisy a revízie zariadení - kontrola plynových kotlov Kmeťova 34
Partner Thermical s.r.o.
Cena 1 230,00 €

Číslo (interné) FA 225/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.06.2016
Predmet sumárne vyúčtovanie el. energie, vodné a stočné
Partner Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Cena -79,35 €

Číslo (interné) FA 226/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.06.2016
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 262,94 €

Číslo (interné) FA 227/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.06.2016
Predmet prepnutie VZT - Radničná sála na letnú prevádzku
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 60,00 €