Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 489/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 29.10.2018
Predmet za vodné a stočné - vyúčtovanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 833,33 €

Číslo (interné) OB 192/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.10.2018
Predmet oprava plynového kotla na Kmeťovej 34
Partner Thermical s.r.o.
Cena 124,00 €

Číslo (interné) OB 191/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.10.2018
Predmet oprava žalúzií
Partner Ján Heske - HESKE
Cena 69,84 €

Číslo (interné) 64/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 26.10.2018
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 12.03.2015
Partner JUDr. Patrik Holinga s.r.o.
Cena 250,00 €

Číslo (interné) 63/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 25.10.2018
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/2018
Partner Ing. Branislav Gjašík - IPSO
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 488/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.10.2018
Predmet nahratie CD spev. skupina Malina (prenájom nahr. štúdia, spracovanie CD)
Partner Ing. Kusý Pavol - ESPRIT
Cena 570,00 €

Číslo (interné) FA 487/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.10.2018
Predmet toaletný materiál
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 472,72 €

Číslo (interné) FA 486/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2018
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 62,42 €

Číslo (interné) FA 485/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2018
Predmet vyúčtovanie trov exekúcie
Partner JUDr. Lenka Borovská
Cena 14,46 €

Číslo (interné) FA 484/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet zameranie územia pre PD v k. ú. Huštáky
Partner GEODETIC, spol. s r.o.
Cena 168,00 €

Číslo (interné) FA 483/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 21,84 €

Číslo (interné) FA 482/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet tlač Staromestských listov č. 3/2018
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 900,00 €

Číslo (interné) FA 481/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet odmena za poskytovanie právnych služieb
Partner JUDr. Patrik Holinga s.r.o.
Cena 6 474,92 €

Číslo (interné) FA 480/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 15,79 €

Číslo (interné) OB 190/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.10.2018
Predmet ozvučenie DJ na akcii seniorov DČ (Mesiac úcty k starším)
Partner Ondrej Balogh - abepro
Cena 50,00 €

Číslo (interné) OB 189/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet oprava cestných zberačov - vpustí a výtlku na ceste vo dvore Jilemnického, Zimná, Jarná a Jesenná
Partner Voda - Odpad, s.r.o.
Cena 1 333,68 €

Číslo (interné) OB 188/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka a montáž agility prvkov - výbeh pre psov na Čsl. armády
Partner Kelbel Ján - ROJ
Cena 3 360,00 €

Číslo (interné) FA 479/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 9/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 423,76 €

Číslo (interné) FA 478/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka tepla a TÚV za mesiac 09/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 4 360,58 €

Číslo (interné) FA 477/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA
Cena 14,40 €