Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 5/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.01.2017
Predmet systémová údržba Human Klasik
Partner HOUR, spol. s r.o.
Cena 452,06 €

Číslo (interné) FA 684/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.12.2019
Predmet premývanie pieskovísk v správe MÚ MČ Košice-Staré mesto: DI - Nám.L.Novomeského, Jesenná 22, Park Angelinum, Tyršovo nábrežie 11, Dvor Malá Praha
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 100,85 €

Číslo (interné) FA 29/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.02.2017
Predmet oprava vodovodného potrubia v suteréne na Hviezdoslavovej 7
Partner Voda - Odpad, s.r.o.
Cena 150,00 €

Číslo (interné) OB 271/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.12.2019
Predmet posypová soľ, počet 20 ks
Partner VODÁR, spol. s r.o.
Cena 114,48 €

Číslo (interné) FA 547/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.11.2020
Predmet pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 53/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.02.2017
Predmet prepojenie kamery Park Drevný trh a Stará baštová - MsP Košice
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 3/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.01.2020
Predmet prevádzka mobilnej aplikácie "Košice-Staré Mesto" pre Apple + Android (01/2020 - 06/2020)
Partner adsupra s. r. o.
Cena 300,00 €

Číslo (interné) OB 232/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 25.11.2020
Predmet výroba 5 ks cylindrických vložiek
Partner DT - FABKe s. r. o.
Cena 140,00 €

Číslo (interné) FA 80/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.02.2017
Predmet parkovacia tabuľa
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 16,00 €

Číslo (interné) FA 752/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.01.2020
Predmet dodávka tepla a TÚV za 12/2019
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 10 994,41 €

Číslo (interné) OB 246/2020
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.12.2020
Predmet grafická príprava a tlač stolových kalendárov 2021 - 670 ks
Partner BEKI Desing, s. r. o.
Cena 2 575,27 €

Číslo (interné) FA 100/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.03.2017
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 15,79 €

Číslo (interné) FA 36/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.02.2020
Predmet kopírovacie zariadenie - nájomné
Partner Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
Cena 8,47 €

Číslo (interné) FA 613/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.12.2020
Predmet grafická príprava a tlač stolových kalendárov 2021 - 670 ks
Partner BEKI Desing, s. r. o.
Cena 2 575,27 €

Číslo (interné) FA 126/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.03.2017
Predmet montáž štrukturovanej kab. v objekte na Hviezdoslavovej 7
Partner Cassmont, s.r.o.
Cena 114,46 €

Číslo (interné) FA 63/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.02.2020
Predmet poplatok za kópie za obdobie 27.3.2019 - 04.02.2020
Partner Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
Cena 1 910,30 €

Číslo (interné) FA 642/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.01.2021
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP, PZS
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 150/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.04.2017
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 21,84 €

Číslo (interné) FA 84/2020
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.03.2020
Predmet odber elektrickej energie - bezpečnostná kamera na fasáde BD Stará baštová 3
Partner Bytové hospodárstvo s.r.o.
Cena 77,84 €

Číslo (interné) FA 14/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.01.2021
Predmet dezinfekcia po testovaní COVID-19 - MKP, MVL, budova miestneho úradu (8.-10.1.2021)
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 900,00 €