Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 81/2014
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 13.11.2014
Predmet zmluva č. 24ZVS 0000704189 o pripojení do distribučnej sústavy - Nám. L. Novomeského
Partner Východoslovenská distribučná, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 78/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 06.11.2014
Predmet zmluva č. 3/2014 o výpožičke - nebytový priestor - voľby do orgánov samosprávy obcí
Partner Stredná odborná škola Jána Bocatia
Cena 102,43 €

Číslo (interné) 77/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 06.11.2014
Predmet zmluva č. 9/2014 o výpožičke - nebytový priestor - voľby do orgánov samosprávy obcí
Partner Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova
Cena 89,45 €

Číslo (interné) 76/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 06.11.2014
Predmet zmluva č. 3/2014 o výpožičke - nebytový priestor - voľby do orgánov samosprávy obcí
Partner Základná škola Námestie L. Novomeského 2, Košice
Cena 48,24 €

Číslo (interné) 75/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 06.11.2014
Predmet zmluva č. 240032014 o výpožičke - nebytový priestor - voľby do orgánov samosprávy obcí
Partner Základná škola Park Angelinum
Cena 132,74 €

Číslo (interné) 74/2014
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 26.11.2014
Predmet zmluva Z 21.11.2014 o elektronických službách
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 74/2014
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 21.11.2014
Predmet zmluva o elektronických službách z 21.11.2014 - transparentný účet
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 73/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 29.10.2014
Predmet zmluva č. 237 11 2014 o krátkodobom nájme NP - telocvičňa - Staromestský turnaj v basketbale
Partner Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A,
Cena 100,00 €

Číslo (interné) 72/2014
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 21.10.2014
Predmet zmluva č. 02-08-2014 na vypracovanie projektovej dokumentácie - rozšírenie parkovacích miest na Floriánskej ulici v Košiciach
Partner KApAR, s.r.o.
Cena 2 520,00 €

Číslo (interné) 67/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 17.10.2014
Predmet nájomná zmluva - parc. č. 3799/42 , LV č. 12576
Partner TOP - TIP, s.r.o.
Cena 814,06 €

Číslo (interné) 71/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 16.10.2014
Predmet nájomná zmluva - pozemky
Partner Mesto Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 69/2014
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 07.10.2014
Predmet hromadná licenčná zmluva č. VP/14/00513/002 o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom - Beh o pohár starostu MČ KE SM - Memoriál Milana Kováča
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 0 €

Číslo (interné) 68/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.09.2014
Predmet zmluva č. 9/3/2014 o nájme nebytového priestoru - prezliekáreň účastníkov "Behu o pohár starostu MČ KE SM - Memoriál Milana Kováča"
Partner Stredná priemyselná škola dopravná
Cena 18,92 €

Číslo (interné) 66/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 18.09.2014
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 216
Partner Občianske združenie CASSOVIA ACADEMICA
Cena 53,10 €

Číslo (interné) 65/2014
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 09.09.2014
Predmet príkazná zmluva č. 2014001790 "Zriadenie plochy pre voľný výbeh psov"
Partner Mesto Košice
Cena 7 500,00 €

Číslo (interné) 64/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 09.09.2014
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov
Partner LIBA ACADEMY 11
Cena 13,50 €

Číslo (interné) 63/2014
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 05.09.2014
Predmet zmluva č. 2014001788 o finančnej spoluúčasti MČ KE SM na zabezpečovaní opravy chodníkov na území MČ KE SM
Partner Mesto Košice
Cena 15 362,02 €

Číslo (interné) 62/2014
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 14.08.2014
Predmet zmluva z 14.8.2014 o pripojení a užívaní páru žíl nenasvieteneho optického vlákna
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 1 320,00 €

Číslo (interné) 61/2014
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 01.08.2014
Predmet zmluva na zabezpečenie činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a proti požiarnej ochrany
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 180,00 €

Číslo (interné) 60/2014
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 30.07.2014
Predmet zmluva o dielo č. 4783/2014 - projektová dokumentácia chodníka na Jesennej ulici v Košiciach
Partner HPK engineering, a.s.
Cena 552,00 €