Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 179/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.05.2014
Predmet za služby pevnej siete
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 462,82 €

Číslo (interné) FA 178/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.05.2014
Predmet Obnova športového areálu na ul. L. Novomeského v Košiciach
Partner Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Cena 84 531,41 €

Číslo (interné) FA 177/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.05.2014
Predmet dodávka elektriny - vyúčtovanie
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 1 037,86 €

Číslo (interné) FA 176/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.05.2014
Predmet Košický Korzár + Večer - od 22.4.2014 do 21.4.2015
Partner Petit Press, a.s.
Cena 312,00 €

Číslo (interné) FA 175/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.05.2014
Predmet zabezpečenie činnosti na úseku BOZP a OPP za mesiac apríl 2014
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 180,00 €

Číslo (interné) OB 70/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.06.2014
Predmet stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 1 740,00 €

Číslo (interné) 55/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 13.05.2014
Predmet zmluva o výpožičke č. 2/2014 - prenájom miestnosti - voľby do Európskeho parlamentu
Partner Základná škola Námestie L. Novomeského 2, Košice
Cena 48,04 €

Číslo (interné) 48/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 09.05.2014
Predmet zmluva o výpožičke č. 3/2014 nebytového priestoru - voľby do Európskeho parlamentu
Partner Gymnázium, Poštová 9, Košice
Cena 96,61 €

Číslo (interné) FA 174/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.05.2014
Predmet za činnosť stavebného dozoru pre akciu "Obnova športového areálu L. Novomeského"
Partner TESTAV spol. s r.o.
Cena 960,00 €

Číslo (interné) FA 173/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.05.2014
Predmet správa pre účely auditu
Partner Všeobecná úverová banka, a.s.
Cena 59,76 €

Číslo (interné) FA 172/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.05.2014
Predmet analytické, servisné a podporné práce a služby pre informačné systémy MČ KE SM
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 972,00 €

Číslo (interné) OB 59/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.05.2014
Predmet dodávka tovaru a služieb k 1. etape k zákazke Aktualizácia informačného systému
Partner Lemesányi Ladislav - Kópia KE
Cena 9 175,20 €

Číslo (interné) OB 57/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 07.05.2014
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia a vyhotovenie videozáznamu z 20. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM dňa 13.05.2014
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 250,00 €

Číslo (interné) OB 53/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 06.05.2014
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 202,02 €

Číslo (interné) FA 171/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.05.2014
Predmet vykonané práce v zmysle zmluvy o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov
Partner CUBS plus, s.r.o.
Cena 1 188,00 €

Číslo (interné) FA 170/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.05.2014
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 264,02 €

Číslo (interné) FA 169/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.05.2014
Predmet stravné lístky
Partner Viera Janigová
Cena 1 050,00 €

Číslo (interné) 47/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 09.05.2014
Predmet zmluva o výpožičke č. 3/2014 nebytového priestoru - voľby do Európskeho parlamentu
Partner Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova
Cena 71,89 €

Číslo (interné) Z 168/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.05.2014
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 20,40 €

Číslo (interné) FA 167/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.05.2014
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 15,79 €