Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 8/2015
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 30.01.2015
Predmet zmluva č. 3001/2015 o poskytnutí služby - dodávka analytických, servisných a podporných prác a služieb
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 780,00 €

Číslo (interné) 3/2015
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.01.2015
Predmet nájomná zmluva - prenájom časti pozemku - parc.č. 129 k.ú. KE-Letná
Partner MUDr. Eva Šteinerová, rod. Gurská
Cena 11,95 €

Číslo (interné) FA 14/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.01.2015
Predmet za vodné a stočné
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 1 159,72 €

Číslo (interné) FA 13/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.01.2015
Predmet za vodné a stočné - vyúčtovanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 3,14 €

Číslo (interné) FA 12/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.01.2015
Predmet preddavok na Finančného spravodajcu - ročník 2015
Partner Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Cena 19,98 €

Číslo (interné) 7/2015
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.01.2015
Predmet zmluva č. 1/3/2015 o výpožičke NP - referendum 2015
Partner Stredná priemyselná škola dopravná
Cena 90,48 €

Číslo (interné) 6/2015
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 04.02.2015
Predmet zmluva č. 237 1 2015 o výpožičke - nebytový priestor - referendum 2015
Partner Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A,
Cena 145,00 €

Číslo (interné) 5/2015
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.01.2015
Predmet zmluva o výpožičke č. 24001215 - nebytové priestory pre referendum 2015
Partner Základná škola Park Angelinum
Cena 126,84 €

Číslo (interné) 4/2015
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 29.01.2015
Predmet zmluva o dielo č. Z 2015012301 pre stavbu: Mestská časť Košice-Staré Mesto, na fasádu domu Löfflerova 2, KE
Partner GALARMTECH spol. s r.o.
Cena 6 493,10 €

Číslo (interné) FA 11/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.01.2015
Predmet nákup pohonných hmôt - súhrnné vyúčtovanie
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 68,37 €

Číslo (interné) FA 10/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.01.2015
Predmet stravné lístky
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 5 000,00 €

Číslo (interné) 2/2015
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 27.01.2015
Predmet nájomná zmluva - parc. č. 81/1 zapís. na LV č. 11620
Partner Podnikateľské centrum, Popradská, Košice s.r.o.
Cena 416,63 €

Číslo (interné) OB 7/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.01.2015
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 202,99 €

Číslo (interné) 1/2015
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 23.01.2015
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom telocvične
Partner Vladimír Kavečanský
Cena 13,50 €

Číslo (interné) FA 9/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.01.2015
Predmet toaletné potreby za mesiac 01/2015
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) FA 8/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.01.2015
Predmet výmena svietidla na nádvorí MČ KE SM
Partner Rusnák Imrich
Cena 70,20 €

Číslo (interné) 88/2014
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 19.01.2015
Predmet zmluva o prevode hnuteľného majetku do správy rozpočtovej organizácie
Partner Mestská krytá plaváreň
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 7/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.01.2015
Predmet občerstvenie - reprezentačné
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 24,92 €

Číslo (interné) FA 6/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.01.2015
Predmet systémová údržba HUMAN Klasik
Partner HOUR, spol. s r.o.
Cena 452,06 €

Číslo (interné) OB 6/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 14.01.2015
Predmet tlač matričných dokladov
Partner Centrum polygrafických služieb
Cena 856,50 €