Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 497/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 27.04.2012
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154497/MAJ
Partner ARISTO s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 496/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 30.04.2012
Predmet dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 3154349
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 481/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2012
Partner ZERO - združenie pre edukáciu, rozvoj a osvetu
Cena 2 122,92 €

Číslo (interné) 480/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2012
Partner ENSACO, s.r.o.
Cena 2 510,18 €

Číslo (interné) 479/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2012
Partner Perfect Consulting, s.r.o.
Cena 3 475,79 €

Číslo (interné) 478/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.04.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2012
Partner EDUCA, n.o.
Cena 3 809,33 €

Číslo (interné) 474/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 25.04.2012
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 10/2012
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 404/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 04.04.2012
Predmet nájomná zmluva č. 041/2012 - prenájom časti pozemku parc. č. 196
Partner PaedDr. Lenka Bakšiová, rod. Viravcová
Cena 8,63 €

Číslo (interné) 456/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 31541229
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 0 €

Číslo (interné) 455/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154507/MAJ
Partner SRO CONSULTING s.r.o.
Cena 99,58 €

Číslo (interné) 454/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.04.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 31541346
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 0 €

Číslo (interné) 428/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154352
Partner VILLARD - združenie pre reštaurovanie a obnovu pam
Cena 0 €

Číslo (interné) 427/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.04.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154508/MAJ
Partner PIVO Košice, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 426/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.04.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154118
Partner PIVO Košice, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 382/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 02.04.2012
Predmet dodatok č. 12012 k zmluve na poskytnutie služby č. 612008
Partner DATALAN, a.s.
Cena 446,21 €

Číslo (interné) 372/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154368/MAJ
Partner TOP - TIP, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 371/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154009
Partner TOP - TIP, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 370/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2012
Predmet dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 3154034/03
Partner Globus service
Cena 126,33 €

Číslo (interné) 419/2012
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 11.04.2012
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154469
Partner Bulharský klub Košice n.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 255/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.03.2012
Predmet dodatok k zmluve č. 4211204001 o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Partner KORLEA INVEST, a.s.
Cena 0 €