Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 83/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 22.11.2012
Predmet zmluva o prenájme reklamnej plochy
Partner Agentúra 113, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 89/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 21.11.2012
Predmet zmluva o úložkách z 21.11.2012
Partner Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 87/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 21.11.2012
Predmet verejné osvetlenie chodníka na Pajorovej ulici
Partner ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Cena 3 560,56 €

Číslo (interné) 85/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 13.11.2012
Predmet vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie - "Rozšírenie parkovacích miest vo dvore Pajorova, Letná, Zimná a Jarná v Košiciach"
Partner KApAR, s.r.o.
Cena 1 560,00 €

Číslo (interné) 86/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 12.11.2012
Predmet zmluva č. 20120801 o poskytovaní architektonických služieb - športový areál na ul. Laca Novomeského
Partner Ing. arch. Ivan Rozdobuďko
Cena 5 000,00 €

Číslo (interné) 82/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 02.11.2012
Predmet nájomná zmluva č. 2012002315 - pozemky o výmere 8436 m2
Partner Mesto Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 81/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 02.11.2012
Predmet nájomná zmluva č. 2012002314 - pozemky o výmere 43 m2
Partner Mesto Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 80/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 02.11.2012
Predmet zmluvy o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 32 v objekte miestneho úradu Hviezdoslavova 7, Košice
Partner RNDr. Štefan Adamišin
Cena 62,38 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154468
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet dohoda z 4.10.2012 o splátkach
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 14 430,25 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154286
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet dohoda z 4.10.2012 o splátkach
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 6 481,95 €

Číslo (interné) 61/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 23.10.2012
Predmet nájomná zmluva - časť pozemku za účelom výstavby verejného osvetlenia a parkoviska na Tatranskej ulici v KE
Partner SBD I Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 67/2012
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 19.10.2012
Predmet čiastočná kompenzácia vynaložených finančných prostriedkov do majetku MKP
Partner Janette Körösi SOLÁRIUM
Cena 450,00 €

Číslo (interné) 78/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet zmluva o dielo - rozšírenie parkovacích miest na Magurskej ulici v Košiciach
Partner REALSTAV-Slovakia spol. s r.o.
Cena 12 100,00 €

Číslo (interné) 3154053
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet nájomná zmluva - nebytové priestory v objekte Mestskej krytej plavárne
Partner Renáta Baltová
Cena 1 661,42 €

Číslo (interné) 3153981
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov a službách spojených s ich užívaním - úplné znenie
Partner Alexandra Ondrašovičová - FLIPPER
Cena 950,00 €

Číslo (interné) 79/2012
Typ Zmluva o spolupráci
Dátum zverejnenia 27.09.2012
Predmet zmluva o spolupráci č. 70/1010/2012-SPOL- rozšírenie spolupráce, prenosu vedomosti a teoretických poznatkov
Partner SR - Technická univerzita v Košiciach
Cena 0 €

Číslo (interné) 70/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 24.09.2012
Predmet nebytový priestor - miestnosť č. 35
Partner Jaroslav Dvorský
Cena 499,50 €

Číslo (interné) 77/212
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 18.09.2012
Predmet zmluva o dielo - udržiavace práce pri obnove mestského opevnenia Hradbová ulica v Košiciach
Partner Pavol Kopeščanský
Cena 6 530,00 €

Číslo (interné) 76/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.09.2012
Predmet nájomná zmluva - prenájom časti vonkajšej plochy - ochranný múr pred MKP - umiestnenie reklamy
Partner EN - SECURITY SYSTEMS
Cena 336,08 €

Číslo (interné) 75/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 11.09.2012
Predmet nájomná zmluva - pozemok pod garážou
Partner Ingrid Dulková, r. Balážová
Cena 0 €