Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 266/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.07.2014
Predmet zabezpečenie činnosti na úseku BOZP a OPP za mesiac jún 2014
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 180,00 €

Číslo (interné) FA 265/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.07.2014
Predmet dodávka elektriny
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 1 647,96 €

Číslo (interné) FA 264/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.07.2014
Predmet pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 33,60 €

Číslo (interné) 59/2014
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 14.07.2014
Predmet zmluva č. 9/2014 o poskytovaní bezpečnostnej služby
Partner O.M.O., s.r.o.
Cena 3,85 €

Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 15.07.2014
Predmet dodatok k zmluve o nebytových priestorov Art akademy
Partner Art academy, s.r.o.
Cena 70,00 €

Číslo (interné) OB 103/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 04.07.2014
Predmet geometrický plán na zriadenie vecného bremena rekonštrukcie kanalizačného dvora Komenského, Letná a Park Angelinum
Partner EURO GEO, s.r.o.
Cena 360,00 €

Číslo (interné) FA 263/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.07.2014
Predmet zabezpečenie náhradného upratovania v priestoroch objektu miestneho úradu
Partner SAWBAC Slovensko, a.s.
Cena 921,60 €

Číslo (interné) FA 262/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.07.2014
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia, videozáznam a online prenos do internetu - mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva 30.6.2014
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 320,00 €

Číslo (interné) FA 261/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.07.2014
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 278,18 €

Číslo (interné) FA 260/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.07.2014
Predmet úrok z omeškania
Partner G & R, s.r.o.
Cena 90,00 €

Číslo (interné) OB 101/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.07.2014
Predmet tlač Staromestských listov 2/2014
Partner Harlequin, s.r.o.
Cena 840,00 €

Číslo (interné) OB 100/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.07.2014
Predmet ozvučenie Staromestského kultúrneho leta v mesiaci august 2014
Partner Ing. Kusý Pavol - ESPRIT
Cena 900,00 €

Číslo (interné) OB 99/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.07.2014
Predmet ozvučenie Staromestského kultúrneho leta 2014 v mesiaci júl
Partner Ing. Kusý Pavol - ESPRIT
Cena 900,00 €

Číslo (interné) OB 102/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.07.2014
Predmet nákup školských pomôcok pre prvákov ZŠ v Starom Meste - komisia sociálna a zdravotná
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 1 500,00 €

Číslo (interné) OB 98/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.07.2014
Predmet tlač hlavičkového papiera
Partner Harlequin, s.r.o.
Cena 150,00 €

Číslo (interné) OB 97/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.07.2014
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia, vyhotovenie videozáznamu, online prenos - mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 30.6.2014
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 320,00 €

Číslo (interné) OB 88/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.07.2014
Predmet profilaktická prehliadka klimatizácie v Radničnej sále
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 73,39 €

Číslo (interné) OB 91/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.06.2014
Predmet vystúpenie kapely SOREN v rámci Staromestského kultúrneho leta dňa 14.8.2014
Partner Castellum Cassovia, o.z.
Cena 250,00 €

Číslo (interné) OB 90/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.06.2014
Predmet vystúpenie Castellum Cassovia v rámci Staromestského kultúrneho leta dňa 17.7.2014
Partner Porada Ľuboš
Cena 300,00 €

Číslo (interné) 56/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.06.2014
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 62,47 €