Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) OB 42/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.04.2015
Predmet 4 ks vonkajších odpadových závesných košov DINOVA
Partner B2B Partner s.r.o.
Cena 283,20 €

Číslo (interné) OB 45/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.04.2015
Predmet tlač Staromestských listov č. 3/2015
Partner Harlequin, s.r.o.
Cena 612,00 €

Číslo (interné) OB 44/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.04.2015
Predmet grafické spracovanie Staromestských listov č. 3/2015
Partner G & R, s.r.o.
Cena 70,00 €

Číslo (interné) FA 161/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.04.2015
Predmet Drevný trh - Magistrát mesačný poplatok 03/2015
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 160/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.04.2015
Predmet DF Rumanova - Tr. SNP - mesačný poplatok
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 42,00 €

Číslo (interné) FA 159/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.04.2015
Predmet kamera križovatka ul. Svätoplukova, Löfflerova/MsP Košice Tr. SNP - inštalačný poplatok
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 948,00 €

Číslo (interné) FA 158/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.04.2015
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia, vyhotovenie videozáznamu, online prenos do internetu - IV. mimoriadne miestne zastupiteľstvo 22.04.2015
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 324,00 €

Číslo (interné) OB 39/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.04.2015
Predmet stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 1 958,40 €

Číslo (interné) OB 38/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.04.2015
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 272,95 €

Číslo (interné) OB 41/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.04.2015
Predmet výroba vizitiek
Partner LVC s.r.o.
Cena 100,00 €

Číslo (interné) OB 40/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.04.2015
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia s online prenosom, vyhotovenie videozáznamu - IV. mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 324,00 €

Číslo (interné) FA 157/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.04.2015
Predmet vodné a stočné - vyúčtovanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 156/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.04.2015
Predmet deratizácia
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 291,14 €

Číslo (interné) FA 155/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.04.2015
Predmet stravné lístky
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 5 000,00 €

Číslo (interné) FA 154/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.04.2015
Predmet v zmysle kúpnej zmluvy 7/2015/KZ
Partner Košický samosprávny kraj
Cena 9 926,00 €

Číslo (interné) 24/2015
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 23.04.2015
Predmet kúpna zmluva č. 7/2015/KZ - parc.č. 501 o výmere 116m2
Partner Košický samosprávny kraj
Cena 9 860,00 €

Číslo (interné) FA 153/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.04.2015
Predmet toaletné potreby
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) FA 152/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.04.2015
Predmet prenájom kopírovacích zariadení
Partner JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca
Cena 97,57 €

Číslo (interné) FA 151/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.04.2015
Predmet refakturácia spotreby SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 03/2015
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 108,73 €

Číslo (interné) 23/2015
Typ Zmluva o spolupráci
Dátum zverejnenia 21.04.2015
Predmet zmluva o spolupráci pri organizácii kultúrneho podujatia
Partner Ing. Ladislav Szoták
Cena 539,00 €