Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 41/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 01.06.2011
Predmet dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí vodnej záchrannej služby č. 3154498/MAJ
Partner ČH HORNETS LIFEGUARD, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 42/2011
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 09.06.2011
Predmet kúpna zmluva č. 3154502/MAJ
Partner Mária Gaľašová
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) 43/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 13.07.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154506/MAJ
Partner Peter Mišík
Cena 13,50 €

Číslo (interné) 44/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 20.07.2011
Predmet dodatok č. 1 zmluvy o nájme plagátovacích plôch č. 3154447
Partner RENGL Slovensko, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 45/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 20.07.2011
Predmet Dodatok č. 1 zmluvy o nájme č. 3154477/MAJ zo dňa 10.11.2010
Partner RENGL Slovensko, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 46/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 28.07.2011
Predmet nájomná zmluva č. 3154504 (reklamný panel)
Partner RABAKA reklamné panely, s.r.o.
Cena 765,00 €

Číslo (interné) 47/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 03.08.2011
Predmet zmluva o dielo č. 2/8/2011 na prípravu a realizáciu prác - rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Rumanova
Partner HNT, s.r.o.
Cena 4 870,97 €

Číslo (interné) 48/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 03.08.2011
Predmet zmluva o dielo č. 3/8/2011 na prípravu a realizáciu prác - rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Zádielska
Partner HNT, s.r.o.
Cena 9 473,92 €

Číslo (interné) 49/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 10.08.2011
Predmet dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 3154316
Partner HERKULES s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 50/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 18.08.2011
Predmet zmluva o dielo č. 01/08/2011 - realizácia chodníka Laca Novomeského 3
Partner DKG Group, s.r.o.
Cena 5 900,00 €

Číslo (interné) 51/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 25.08.2011
Predmet nájomná zmluva č. 3154507
Partner SRO CONSULTING s.r.o.
Cena 199,16 €

Číslo (interné) 52/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2011
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154206
Partner Imagewell, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 53/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 27.09.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154385
Partner Ing. Tomáš Mrnka - MIT
Cena 0 €

Číslo (interné) 54/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 29.09.2011
Predmet zmluva o nájme plochy na umiestnenie predajného automatu č. 3154508-MAJ
Partner PIVO Košice, s.r.o.
Cena 47,00 €

Číslo (interné) 55/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 05.10.2011
Predmet zmluva o dielo z 5.10.2011 - dodávka a montáž atypických okien a vchodových dverí MČ Jarná 4
Partner Elit pluss, s.r.o.
Cena 4 927,97 €

Číslo (interné) 56/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 07.10.2011
Predmet zmluva o dielo č. 4484/2011 - "Rozšírenie parkovísk na Magurskej ulici v Košiciach"
Partner HPK engineering, a.s.
Cena 1 100,00 €

Číslo (interné) 57/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 07.10.2011
Predmet zmluva o dielo z 05.10.2011 - "Verejné osvetlenie ulíc Vojenská, Zádielska"
Partner Roja spol. s r.o.
Cena 6 456,06 €

Číslo (interné) 58/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 10.10.2011
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154493/MAJ
Partner Jana Zamboriova - pro HOSPITALY
Cena 0 €

Číslo (interné) 59/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 19.10.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3154507/MAJ
Partner SRO CONSULTING s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 60/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 20.10.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154510/MAJ
Partner GOLDEN VITAE, s. r. o.
Cena 1 223,66 €