Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 15/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 23.02.2011
Predmet zmluva č. č. 11535000 uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 613/2003 Z.z.
Partner SLOVGRAM
Cena 0 €

Číslo (interné) 16/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 24.02.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154363
Partner Buď fit, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 17/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 24.02.2011
Predmet Dohoda o zrušení mluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154429
Partner Ing. Desana Pešková - Des
Cena 0 €

Číslo (interné) 18/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 28.02.2011
Predmet dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 3154298/maj
Partner Východoslovenská distribučná, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 19/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 01.03.2011
Predmet zmluva č. 50/2011 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Partner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Cena 3 157,00 €

Číslo (interné) 27/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 21.03.2011
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3154313
Partner Agentúra GES, spol. s r.o.
Cena 6,54 €

Číslo (interné) 29/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 23.03.2011
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154272
Partner MUDr. Alexandra Badová - VAMP
Cena 62,23 €

Číslo (interné) 28/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 23.03.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154435
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 30/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 23.03.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154497/MAJ
Partner ARISTO s.r.o.
Cena 176,91 €

Číslo (interné) 31/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3154380
Partner Rodinné centrum stonožka - Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 32/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 06.04.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154455
Partner ENSACO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 33/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 06.04.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154499
Partner EDUCA, n.o.
Cena 1 036,80 €

Číslo (interné) 34/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 07.04.2011
Predmet dodatok č. 1/2010 k zmluve o dodávke plynu
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 35/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.04.2011
Predmet zmluva o nájme plochy na umiestnenie predajného automatu č. 3154500/MAJ
Partner Coca-cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Cena 213,00 €

Číslo (interné) 36/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 12.04.2011
Predmet nájomná zmluva č. 3154501/MAJ
Partner Stavoprojekting, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 37/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 13.04.2011
Predmet dodatok č. 1 k zmluve č. 827053-014-1/2009 o nájme pozemkov
Partner Železnice Slovenskej republiky
Cena 0 €

Číslo (interné) 39/2011
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 11.05.2011
Predmet kúpna zmluva č. 3154503/MAJ
Partner Základná umelecká škola, výtvarný odbor
Cena 4,00 €

Číslo (interné) 40/2011
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 17.05.2011
Predmet zmluva č. K2011/16 a K2011/17 na odborné prehliadky a servis zdvíhacej plošiny
Partner VELCON, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 41/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 01.06.2011
Predmet dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí vodnej záchrannej služby č. 3154498/MAJ
Partner ČH HORNETS LIFEGUARD, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 42/2011
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 09.06.2011
Predmet kúpna zmluva č. 3154502/MAJ
Partner Mária Gaľašová
Cena 3 000,00 €