Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 445/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.09.2021
Predmet stravné lístky pre dôchodcov 100 ks
Partner Gastroservis MM, s. r. o.
Cena 395,00 €

Číslo (interné) FA 444/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.09.2021
Predmet MS Win Pro GGK 10 64+it SK lpk OEM DVD leg
Partner AUTOCONT s. r. o.
Cena 177,48 €

Číslo (interné) FA 443/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.09.2021
Predmet čipová karta Gemalto (11 ks), čítačka čipových kariet (11 ks)
Partner AUTOCONT s. r. o.
Cena 719,40 €

Číslo (interné) FA 442/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.09.2021
Predmet reprezentačné (káva, cukor, čaj, minerálky)
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 89,05 €

Číslo (interné) FA 441/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.09.2021
Predmet Oprava budov - havarijný stav - vyústenie strešného zvodu a kanlizačná šachta
Partner FUNKETSTAV s. r. o.
Cena 4 975,00 €

Číslo (interné) FA 440/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.09.2021
Predmet bábkové predstavenie a ozvučenie hry Čert a Káča v rámci programu SKL 2021 v termíne 21.08.2021 na Dominikánskom námestí
Partner Bábkové divadlo v Košiciach
Cena 300,00 €

Číslo (interné) OB 197/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.09.2021
Predmet Havarijný stav - rekonštrukcia podláh MŠ Park Angelinum
Partner Stav-dom SK s. r. o.
Cena 22 174,45 €

Číslo (interné) OB 196/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.09.2021
Predmet Modernizácia basketbalového ihriska na Kuzmányho ulici
Partner CESTY KOŠICE s.r.o.
Cena 14 764,88 €

Číslo (interné) OB 195/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.09.2021
Predmet tlač tržných lístkov 6000 ks
Partner CC CREATIVE s.r.o.
Cena 258,00 €

Číslo (interné) OB 194/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.09.2021
Predmet stravné lístky pre dôchodcov - 1000 ks
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) OB 193/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.09.2021
Predmet stravné lístky pre dôchodcov - 1000 ks
Partner Chmelan Milan
Cena 3 500,00 €

Číslo (interné) OB 192/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.09.2021
Predmet kopaný piesok a dovoz na určené miesto
Partner BT servis
Cena 71,39 €

Číslo (interné) 155/2021
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 13.09.2021
Predmet Zmluva o nájme zbierkového predmetu č. 2/2021 uzatvorená podľa prísl. ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Partner Východoslovenské múzeum v Košiciach
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 154/2021
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 09.09.2021
Predmet Kúpna zmluva č. 19/2021 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Partner Kliment Mitura
Cena 240,00 €

Číslo (interné) OB 191/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.09.2021
Predmet kopaný piesok a dovoz na určené miesto
Partner BT servis
Cena 56,03 €

Číslo (interné) OB 190/2021
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.09.2021
Predmet tovar podľa špecifikácie - tonery, 2 ks
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 47,76 €

Číslo (interné) FA 439/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.09.2021
Predmet pramenitá voda Savior
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 438/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.09.2021
Predmet Kosenie verejnej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy
Partner FUNKETSTAV s. r. o.
Cena 2 499,25 €

Číslo (interné) FA 437/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.09.2021
Predmet polohopisné a výškopisné zameranie dvora vnútrobloku na ulici Zimná
Partner Ing. Peter Žurav - Geodetické práce
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 436/2021
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.09.2021
Predmet polohopisné a výškopisné zameranie lokality a digitálne spracovanie - Dominikánske námestie
Partner Ing. Peter Žurav - Geodetické práce
Cena 720,00 €