Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 582/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.01.2016
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 201,70 €

Číslo (interné) FA 454/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet prepnutie VZT na zimnú prevádzku
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 466/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet naladenie klavíra na Hviezdoslavovej 7 a servis
Partner Mária Bujnovská - Gold Piano Service
Cena 186,50 €

Číslo (interné) FA 456/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet vyúčtovanie odmeny - stanovenie hodnoty budovy na parc.č. 2209 súp. číslo1531
Partner Ing. Ján Novotňak
Cena 440,00 €

Číslo (interné) FA 455/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet registračný poplatok www.obstaraj.sk od 29.10.2015 do 30.10.2016
Partner Jitka Reisingerová J.R. Poniklec
Cena 200,00 €

Číslo (interné) FA 503/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2016
Predmet oprava služobného vozidla
Partner TREND service, s.r.o.
Cena 95,28 €

Číslo (interné) FA 457/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 273,55 €

Číslo (interné) FA 504/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2016
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 249,97 €

Číslo (interné) FA 458/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet DF Rumanova-Trieda SNP, DF Löfflerova-Tr. SNP - mesačný poplatok
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 505/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2016
Predmet prenájom kopírovacieho zariadenia
Partner Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
Cena 8,76 €

Číslo (interné) FA 459/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 19,20 €

Číslo (interné) FA 506/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2016
Predmet stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 2 144,00 €

Číslo (interné) FA 460/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet občerstvenie - reprezentačné účely
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 156,32 €

Číslo (interné) FA 461/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet uvítanie detí do života - balíčky
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 452,06 €

Číslo (interné) FA 462/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet mikulášské balíčky - preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 188,50 €

Číslo (interné) FA 463/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet mikulášské balíčky - preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 77,88 €

Číslo (interné) FA 464/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet odborné technické posúdenie poruchy stavby - Sobášna sieňa na Hviezdoslavovej 7 v KE
Partner Ing. Ondrej Makši - ELASTIC
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 465/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.11.2015
Predmet stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 1 904,00 €

Číslo (interné) FA 441/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.10.2016
Predmet poháre na ocenenie - Beh o pohár starostu MČ KE SM
Partner MAAD Martin Adamčík
Cena 147,60 €

Číslo (interné) FA 442/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.10.2016
Predmet náklady súvisiace s rekonštrukciou prenajatých priestorov
Partner Etela Vavrinčíková
Cena 420,00 €