Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) OB 98/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.07.2017
Predmet predĺženie licencie
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 414,00 €

Číslo (interné) FA 152/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.04.2014
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za marec 2014
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 95,47 €

Číslo (interné) FA 317/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.07.2017
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 84,86 €

Číslo (interné) FA 177/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.05.2014
Predmet dodávka elektriny - vyúčtovanie
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 1 037,86 €

Číslo (interné) FA 337/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.07.2017
Predmet dodávka tepla a TÚV za obdobie 6/2017
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 3 982,06 €

Číslo (interné) FA 203/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.05.2014
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 207,80 €

Číslo (interné) FA 365/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet výmana pisoárnych ventilov na Hviezdoslavej 7
Partner Voda - Odpad, s.r.o.
Cena 200,00 €

Číslo (interné) FA 223/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.06.2014
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 141,91 €

Číslo (interné) FA 389/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.08.2017
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 167,11 €

Číslo (interné) FA 254/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.06.2014
Predmet prevedený čerpací pokus na Hviezdoslavovej 7
Partner GEOVRT, s.r.o.
Cena 488,40 €

Číslo (interné) OB 142/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 05.09.2017
Predmet potápačský inštruktor (plnenie nádob) na akciu "Plávajú celé Košice"
Partner Fedor Bartolomej, Ing, CSc. - potápač
Cena 100,00 €

Číslo (interné) OB 103/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 04.07.2014
Predmet geometrický plán na zriadenie vecného bremena rekonštrukcie kanalizačného dvora Komenského, Letná a Park Angelinum
Partner EURO GEO, s.r.o.
Cena 360,00 €

Číslo (interné) FA 434/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.09.2017
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 84,86 €

Číslo (interné) OB 104/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.07.2014
Predmet tlač tržných lístkov
Partner CC CREATIVE s.r.o.
Cena 151,20 €

Číslo (interné) FA 456/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.09.2017
Predmet diagnostika klimatizácií
Partner Livemont s. r. o.
Cena 67,00 €

Číslo (interné) FA 313/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.07.2014
Predmet občerstvenie - reprezentačné účely
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 115,46 €

Číslo (interné) FA 478/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet toner
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 98,64 €

Číslo (interné) FA 337/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.08.2014
Predmet hospodárske noviny od 22.8.2014 do 31.12.2014
Partner Ecopress a.s.
Cena 68,73 €

Číslo (interné) FA 495/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet vytýčenvytýčenie podzemných telekomunikačných vedení
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 62,40 €

Číslo (interné) OB 130/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.09.2014
Predmet dodávka prác na zákazku "Obnova športového areálu L. Novomeského - prípojka NN"
Partner Matyáš Stanislav - MATYÁŠ
Cena 6 480,00 €