Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 341/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.07.2017
Predmet dodávka elektriny - nedoplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 8,20 €

Číslo (interné) FA 203/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.05.2014
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 207,80 €

Číslo (interné) FA 369/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet správa webovej stránky
Partner Promiseo s.r.o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 223/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.06.2014
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 141,91 €

Číslo (interné) FA 393/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.08.2017
Predmet vyjadrenie k IS pre pripravovanú stavbu "Výstavba výbehu pre psov v parku na Vojenskej ulici v KE"
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 9,60 €

Číslo (interné) FA 254/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.06.2014
Predmet prevedený čerpací pokus na Hviezdoslavovej 7
Partner GEOVRT, s.r.o.
Cena 488,40 €

Číslo (interné) OB 146/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 06.09.2017
Predmet oprava havarijného stavu elektroinštalácie v budove MÚ
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 500,00 €

Číslo (interné) OB 103/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 04.07.2014
Predmet geometrický plán na zriadenie vecného bremena rekonštrukcie kanalizačného dvora Komenského, Letná a Park Angelinum
Partner EURO GEO, s.r.o.
Cena 360,00 €

Číslo (interné) FA 438/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.09.2017
Predmet animačný program v rámci Košických slávností vína dňa 9.9.2017
Partner REVOLUCIE, Občianske združenie
Cena 200,00 €

Číslo (interné) OB 104/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.07.2014
Predmet tlač tržných lístkov
Partner CC CREATIVE s.r.o.
Cena 151,20 €

Číslo (interné) OB 162/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.09.2017
Predmet priestorové vytýčenie podzemných sieti v KE na Vojenskej ul.
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 80,00 €

Číslo (interné) FA 313/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.07.2014
Predmet občerstvenie - reprezentačné účely
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 115,46 €

Číslo (interné) FA 482/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet stravné lístky
Partner Viera Janigová
Cena 1 400,00 €

Číslo (interné) FA 337/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.08.2014
Predmet hospodárske noviny od 22.8.2014 do 31.12.2014
Partner Ecopress a.s.
Cena 68,73 €

Číslo (interné) FA 499/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet hodina aerobicu na akciu "Plávajú celé Košice"
Partner Plavecká škola AQUA spol. s r.o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) OB 130/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 02.09.2014
Predmet dodávka prác na zákazku "Obnova športového areálu L. Novomeského - prípojka NN"
Partner Matyáš Stanislav - MATYÁŠ
Cena 6 480,00 €

Číslo (interné) OB 191/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.10.2017
Predmet stravné lístky
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 3 750,00 €

Číslo (interné) FA 383/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.09.2014
Predmet servisné služby
Partner DATALAN, a.s.
Cena 444,00 €

Číslo (interné) FA 546/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.11.2017
Predmet stavebné práce na stavbe "Prístavba budovy MŠ Jarná 4"
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 20 982,86 €

Číslo (interné) FA 407/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.09.2014
Predmet vystúpenie skupiny Soren na podujatí Košické slávnosti vína
Partner Castellum Cassovia, o.z.
Cena 100,00 €