Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) OB 147/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet webhostingové služby pre rok 2019/2020 - Balík SUPER (doména www.kosice-city.sk, + e-mailové schránky s dátovým priestorom 50+10 GB)
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 190,00 €

Číslo (interné) FA 374/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.08.2016
Predmet Projektová dokumentácia pre rozšírenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM - MŠ Jarná - poplatky v rámci inž. činnosti
Partner 4m-a, s.r.o.
Cena 489,00 €

Číslo (interné) OB 154/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.07.2019
Predmet inštalácia prívodu vody k automatu na kávu vo vestibule MÚ
Partner Kočiš Matúš
Cena 75,00 €

Číslo (interné) FA 393/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2016
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP, PZS za mesiac júl 2016
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) OB 162/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 08.08.2019
Predmet hodina aerobiku na akciu "Plávajú celé Košice" dňa 14.09.2019
Partner Plavecká škola AQUA spol. s r.o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) OB 172/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.09.2016
Predmet oprava havarijného stavu vežových hodín
Partner ELEKON, s.r.o.
Cena 186,12 €

Číslo (interné) OB 174/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.08.2019
Predmet dodávka a rozvoz kopaného piesku pre detské pieskoviská v správe MČ Košice-Staré Mesto
Partner BT servis
Cena 129,71 €

Číslo (interné) FA 164/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.09.2016
Predmet minerálna voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 472/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.09.2019
Predmet výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/2019
Partner osobnyudaj.sk, s. r. o.
Cena 180,00 €

Číslo (interné) FA 461/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.10.2016
Predmet toaletný materiál
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) FA 494/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.09.2019
Predmet Prepojenie kamery Park Drevný trh a Stará Baštová 3 - MsP Košice Magistrát
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 488/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.10.2016
Predmet refakturácia nákladov
Partner Jozef Vanický - SAN-VANPOS
Cena 132,40 €

Číslo (interné) OB 203/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 25.09.2019
Predmet umytie okien na prednej strane budovy, a okien na zadnej strane budovy , a osvetľovacích telies na chodbe
Partner RNDr. Vladimír Capko
Cena 960,00 €

Číslo (interné) FA 508/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.11.2016
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP, PZS za mesiac 10/2016
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 534/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.10.2019
Predmet lektorovanie divadelného súboru Milénium - 09/2019
Partner PROGRAM, s.r.o.
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 534/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.11.2016
Predmet dodávka tepla a TÚV za 10/2016
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 6 766,85 €

Číslo (interné) FA 565/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.10.2019
Predmet poplatky za telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 83,58 €

Číslo (interné) FA 665/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2019
Predmet technické zabezpečenie na realizáciu projektu "30. výročie nežnej revolúcie"
Partner Staromestské divadlo Petra Raševa
Cena 0 €

Číslo (interné) OB 223/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 01.12.2016
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 373,16 €

Číslo (interné) FA 585/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.10.2019
Predmet spotrebný materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 123,14 €