Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 312/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.06.2019
Predmet vystúpenie interpréta BuranoWski dňa 25.06.2019
Partner Universal Music, s. r. o.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 311/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.06.2019
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 170,58 €

Číslo (interné) FA 310/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.06.2019
Predmet grafická príprava, tlač, mechanizmus a finalizácia roll up na organizované akcie MČ KE SM
Partner BEKI Desing, s. r. o.
Cena 120,00 €

Číslo (interné) OB 127/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.06.2019
Predmet ozvučenie, osvetlenie a pódium, auto na dovoz/odvoz hudobných nástrojov - Staromestské kultúrne leto v termíne 19.06.2019
Partner Šándorová Jolana
Cena 900,00 €

Číslo (interné) 94/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 24/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3812/63, k. ú. Košice-Huštáky, radová garáž
Partner Stanislav Šimčák
Cena 251,64 €

Číslo (interné) 93/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 23/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 239/4, k. ú. Košice-Letná, radová garáž
Partner Marián Leysek
Cena 279,68 €

Číslo (interné) 92/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 22/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3789/39, k. ú. Košice-Huštáky, radová garáž
Partner Ing. Peter Jacko, Katarína Jacková
Cena 279,60 €

Číslo (interné) 91/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet nájomná zmluva č. 21/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3815/58, k. ú. Košice-Huštáky, radová garáž
Partner Štefan žihala, Helena Žihalová
Cena 118,83 €

Číslo (interné) OB 126/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet ozvučenie, osvetlenie a pódium, auto na dovoz/odvoz hudobných nástrojov - Staromestské kultúrne leto v termíne 12.06.2019
Partner Šándorová Jolana
Cena 750,00 €

Číslo (interné) OB 125/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet čistenie dažďových zvodov budovy miestneho úradu
Partner Ing. Ondrej Makši - ELASTIC
Cena 320,00 €

Číslo (interné) FA 309/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet čistiace prostriedky
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 88,46 €

Číslo (interné) FA 308/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 43,60 €

Číslo (interné) FA 307/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
Partner AUDIT-LD, s.r.o.
Cena 1 400,00 €

Číslo (interné) FA 306/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet činnosť na úseku BOZP, OPP, PZS za 04/2019
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 305/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet vypracovanie posúdenia spôsobu rozpočítania energí v budovách miestneho úradu
Partner ENECO s. r. o.
Cena 240,00 €

Číslo (interné) FA 304/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 303/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 28,80 €

Číslo (interné) FA 302/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Predmet stravné lístky pre zamestnancov
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 2 458,80 €

Číslo (interné) 90/2019
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet hromadná licenčná zmluva č. VP/19/00513/002 - hudobná produkcia - Spev bez hraníc 2019
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 0 €

Číslo (interné) 89/2019
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Predmet hromadná licenčná zmluva č. VP/19/00513/001 - hudobná produkcia - Staromestské kultúrne leto 2019
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 0 €