Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 413/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.10.2013
Predmet požičovné a prevoz stánkov
Partner Kultobin, spol. s r.o.
Cena 381,00 €

Číslo (interné) FA 451/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.10.2018
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
Cena 13,20 €

Číslo (interné) FA 647/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.01.2017
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 270,89 €

Číslo (interné) 444/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.10.2013
Predmet poštové služby za 09/2013
Partner Slovenská pošta, a.s.
Cena 308,20 €

Číslo (interné) 474/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 6,90 €

Číslo (interné) OB 11/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.01.2017
Predmet oprava vežových hodín na Hviezdoslavovej 7
Partner ELEKON, s.r.o.
Cena 338,47 €

Číslo (interné) 169/2013
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.10.2013
Predmet tlač Staromestských listov za obdobie september - október 2013
Partner Harlequin, s.r.o.
Cena 840,00 €

Číslo (interné) FA 497/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.11.2018
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 236,35 €

Číslo (interné) OB 5/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.01.2017
Predmet tovar - tonery
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 960,36 €

Číslo (interné) 488/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.11.2013
Predmet za služby pevnej siete
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 493,16 €

Číslo (interné) OB 208/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 14.11.2018
Predmet školenie - hygienické požiadavky na predaj potravín na trhových miestach a predaj produktov z vlastnej postovateľskej a chovateľskej činnosti
Partner SAFETY & QUALITY STANDARD AGENCY, s. r. o.
Cena 210,00 €

Číslo (interné) FA 65/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.02.2017
Predmet Finančný spravodajca, ročník 2017
Partner Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 181/2013
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.11.2013
Predmet súmrakový snímač
Partner Rusnák Imrich
Cena 294,70 €

Číslo (interné) FA 541/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet mikulášske balíčky - projekt "Preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská"
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 210,82 €

Číslo (interné) OB 32/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.03.2017
Predmet oprava havarijného stavu strechy na Miestnom úrade MČ KE SM, Hviezdoslavova 7,
Partner Ing. Ondrej Makši - ELASTIC
Cena 840,00 €

Číslo (interné) 191/2013
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.12.2013
Predmet obnovenie prečerpávacej techniky odpadovej vody pre vzduchotechniku v Sobášnej sále a úžitkovej vody v budove MÚ
Partner Pumps - Bakalár
Cena 5 186,40 €

Číslo (interné) FA 564/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2018
Predmet vrecká na exkrementy
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 270,00 €

Číslo (interné) OB 40/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.03.2017
Predmet školenie BOZP a OP na 16.03.2017
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 50,00 €

Číslo (interné) 567/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.12.2013
Predmet realizované stavebné práce v mesiaci november 2013 na stavbe : "Rozšírenie parkovacích miest vo dvore Pajorova, Letná, Zimná a Jarná v Košiciach"
Partner Inžinierske stavby, a.s.
Cena 7 974,68 €

Číslo (interné) FA 589/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.12.2018
Predmet ozvučenie Mikulášskeho posedenia pre dôchodcov Denného centra
Partner Ondrej Balogh - abepro
Cena 50,00 €