Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 380/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 25,76 €

Číslo (interné) FA 379/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 33,66 €

Číslo (interné) FA 378/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet dodávka elektriny - nedoplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 27,22 €

Číslo (interné) FA 377/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 129,20 €

Číslo (interné) FA 376/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet správa webovej stránky za 06/2019
Partner ProUP s. r. o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 375/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet KORWIN - podpora
Partner DATALAN, a.s.
Cena 444,00 €

Číslo (interné) FA 374/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet oprava havarijného stavu elektroinštalácie v budove MČ Hviezdoslavova 7
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 344,76 €

Číslo (interné) FA 373/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Telekom a Digi Slovakia č. 6611917928
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 16,99 €

Číslo (interné) FA 372/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Telekom a Digi Slovakia č. 6611917920
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 16,99 €

Číslo (interné) 111/2019
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 11.07.2019
Predmet kúpna zmluva č. 40/2019 - mobilný telefón Huawei P30
Partner Ing. Emil Chytráček
Cena 9,00 €

Číslo (interné) 110/2019
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 10.07.2019
Predmet nájomná zmluva č. 36/2019, prenájom časti pozemku parc. č. 3242/23, k.ú. Košice-Letná, radová garáž
Partner Ing. Juliana Bobáková, rod. Stašková
Cena 264,96 €

Číslo (interné) 109/2019
Typ Zmluva o poskytnutí dotácie
Dátum zverejnenia 10.07.2019
Predmet zmluva č. OU-KE-28804/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvom technických prostriedkov
Partner Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
Cena 36 461,10 €

Číslo (interné) FA 371/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2019
Predmet služby s poskytnutím el. energie - galaprogram Spev bez hraníc 2019
Partner Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Cena 94,32 €

Číslo (interné) FA 370/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2019
Predmet vyjadrenie - polopodzemné kontajneroviská 5 x situácia
Partner UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Cena 17,00 €

Číslo (interné) FA 369/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2019
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 59,47 €

Číslo (interné) FA 368/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2019
Predmet analytické, servisné a podporné práce a služby pre inf. systémy za 06/2019
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 780,00 €

Číslo (interné) FA 367/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2019
Predmet pramenitá voda Savior
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 366/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2019
Predmet obsluha hlasovacieho zariadenia, vyhotovenie videonahrávky a online prenos do internetu, prenájom zariadenia - 27.06.2019
Partner A.S. Partner, s.r.o.
Cena 660,00 €

Číslo (interné) FA 365/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2019
Predmet činnosť na úseku BOZP, OPP, PZS za 04/2019
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 364/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.07.2019
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 16,03 €