Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 585/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.01.2014
Predmet grafika
Partner G & R, s.r.o.
Cena 90,00 €

Číslo (interné) 586/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.01.2014
Predmet dodávka elektriny - vyúčtovanie
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 1 010,05 €

Číslo (interné) 587/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.01.2014
Predmet prenájom kopírovacích zariadení
Partner POLYGRA Košice, s.r.o.
Cena 147,97 €

Číslo (interné) 588/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.01.2014
Predmet nástenné kalendáre
Partner TYPOPRESS - JUDr. Jozef Petruš
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 7/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 15.01.2014
Predmet toaletný materiál
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 56,84 €

Číslo (interné) 3/2014
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 15.01.2014
Predmet zmluva o dielo z 15.1.2014 - Obnova športového areálu na ul. L. Novomeského v Košiciach
Partner Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Cena 103 361,26 €

Číslo (interné) 68/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 18.12.2013
Predmet zmluva o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov
Partner CUBS plus, s.r.o.
Cena 990,00 €

Číslo (interné) 589/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.01.2014
Predmet vykonané práce v mesiaci 12/2013
Partner SAWBAC Slovensko, a.s.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) 590/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.01.2014
Predmet vykonané práce v mesiaci 12/2013
Partner SAWBAC Slovensko, a.s.
Cena 979,16 €

Číslo (interné) 591/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.01.2014
Predmet poštové služby za mesiac 12/2013
Partner Slovenská pošta, a.s.
Cena 362,35 €

Číslo (interné) 592/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.01.2014
Predmet nákup PHM pre hliadkové vozy MsP - stanica Stred za mesiac 12/2013
Partner Mesto Košice
Cena 100,00 €

Číslo (interné) FA 8/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.01.2014
Predmet dodávka elektriny
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 1 373,27 €

Číslo (interné) OB 6/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.01.2014
Predmet tlač matričných dokladov
Partner Centrum polygrafických služieb
Cena 945,00 €

Číslo (interné) OB 7/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.01.2014
Predmet oprava havarijného stavu vchodových dverí - Hviezdoslavova 7
Partner Marek Iľaš
Cena 147,00 €

Číslo (interné) 593/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.01.2014
Predmet dodávka tepla a TÚV za obdobie december 2013
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 10 164,88 €

Číslo (interné) 594/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.01.2014
Predmet tlač Staromestských listov
Partner Harlequin, s.r.o.
Cena 852,00 €

Číslo (interné) FA 9/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.01.2014
Predmet oprava vchodových dverí
Partner Marek Iľaš
Cena 147,00 €

Číslo (interné) OB 8/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.01.2014
Predmet oprava monitora HP
Partner ELECTROALL
Cena 36,00 €

Číslo (interné) OB 9/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.01.2014
Predmet dodávka tonerov
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 335,76 €

Číslo (interné) OB 11/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.01.2014
Predmet obnovenie prečerpávacej techniky
Partner Pumps - Bakalár
Cena 6 991,20 €