Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 18/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.02.2015
Predmet Staré Mesto - DF Rumanova - Tr. SNP - mesačný poplatok
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 42,00 €

Číslo (interné) OB 45/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.03.2018
Predmet tlač tržných lístkov
Partner CC CREATIVE s.r.o.
Cena 260,00 €

Číslo (interné) FA 42/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.02.2015
Predmet zálohová faktúra - školenie - Elektronické trhovisko pre obstarávateľov 24.2.2015
Partner OTIDEA s.r.o.
Cena 96,00 €

Číslo (interné) OB 57/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 03.04.2018
Predmet presťahovanie kopírky z 1. poschodia na prízemie na Hviezdoslavovej 7
Partner Triv, s.r.o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 68/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 06.03.2015
Predmet grafické spracovanie Staromestských listov 1/2015
Partner G & R, s.r.o.
Cena 90,00 €

Číslo (interné) FA 150/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.04.2018
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 96,20 €

Číslo (interné) FA 97/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.03.2015
Predmet upratovanie v 02/2015
Partner SAWBAC Slovensko, a.s.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 173/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.04.2018
Predmet oprava havarijného stavu odpadového potrubia v suteréne na Hviezdoslavovej 7
Partner Voda - Odpad, s.r.o.
Cena 180,00 €

Číslo (interné) FA 118/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.04.2015
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 21,84 €

Číslo (interné) FA 193/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.05.2018
Predmet výsadba letničiek
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 57,02 €

Číslo (interné) FA 148/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.04.2015
Predmet vodné a stočné
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 1 056,86 €

Číslo (interné) OB 88/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 23.05.2018
Predmet realizácia súladu s GDPR: Metodická časť, Modul GDPR IN a Produkty zosúladené s GDPR (KORWIN, REGISTRATÚRA)
Partner DATALAN, a.s.
Cena 3 480,00 €

Číslo (interné) FA 171/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.05.2015
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 596,50 €

Číslo (interné) FA 240/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.06.2018
Predmet pramenitá voda Savior
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 76,80 €

Číslo (interné) FA 193/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.05.2015
Predmet hudobný sprievod na podujatí MAJÁLES 2015 dňa 7.5.2015
Partner Bernát Milan
Cena 300,00 €

Číslo (interné) FA 267/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.06.2018
Predmet servis a revízie plynových kotlov na Kmeťovej 34
Partner Thermical s.r.o.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) OB 63/2015
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.06.2015
Predmet tlač Staromestských listov č. 4/2015
Partner Harlequin, s.r.o.
Cena 612,00 €

Číslo (interné) FA 287/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.07.2018
Predmet občerstvenie na akciu Juniáles dňa 21.06.2018
Partner ALDI, s.r.o.
Cena 386,28 €

Číslo (interné) FA 244/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.06.2015
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 55,31 €

Číslo (interné) FA 315/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet správa webovej stránky v 6/2018
Partner Promiseo s.r.o.
Cena 60,00 €