Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 1/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 08.01.2014
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom malej telocvične
Partner Mgr. Alexandra Hrnčiarová
Cena 13,50 €

Číslo (interné) 573/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet analytické, servisné a podporné práce a služby pre informačné systémy MČ KE SM
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 960,00 €

Číslo (interné) 574/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet zabezpečenie činnosti na úseku BOZP a OPP
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 180,00 €

Číslo (interné) 575/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 62,77 €

Číslo (interné) FA 2/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet stravné lístky
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 5 000,00 €

Číslo (interné) FA 3/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet stravné lístky
Partner Viera Janigová
Cena 330,00 €

Číslo (interné) FA 4/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet stravné lístky
Partner Chmelan Milan
Cena 6 000,00 €

Číslo (interné) FA 5/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet systémová údržba Human Klasik za rok 2014
Partner HOUR, spol. s r.o.
Cena 452,06 €

Číslo (interné) FA 6/2014
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet toaletný materiál
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) 2/2014
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 09.01.2014
Predmet nájomná zmluva - pozemok pod garážou
Partner Mgr. Eva Čajková
Cena 11,95 €

Číslo (interné) 576/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2014
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 13,00 €

Číslo (interné) 577/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2014
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 14,81 €

Číslo (interné) 578/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2014
Predmet prenájom kopírovacích zariadení
Partner NEPA Slovakia, s.r.o.
Cena 424,06 €

Číslo (interné) 579/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.01.2014
Predmet servisné služby
Partner DATALAN, a.s.
Cena 444,00 €

Číslo (interné) OB 5/2014
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 10.01.2014
Predmet geometrický plán pre kolaudáciu stavby "Rozšírenie parkovacích miest vo dvore Pajorova, Letná, Zimná a Jarná v Košiciach"
Partner PaedDr. Beáta Kšenáková - LAKreD
Cena 227,00 €

Číslo (interné) 580/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.01.2014
Predmet Tango DTV
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 9,88 €

Číslo (interné) 581/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.01.2014
Predmet rozšírenie kamerového systému do miestnosti prvého kontaktu, pokladne a vestibulu
Partner MÚRCASS
Cena 1 569,16 €

Číslo (interné) 582/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.01.2014
Predmet za služby pevnej siete
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 431,77 €

Číslo (interné) 583/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.01.2014
Predmet za služby pevnej siete
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 70,57 €

Číslo (interné) 584/2013
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.01.2014
Predmet vodné a stočné - vyúčtovanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 2,35 €