Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154186
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Gerhard Köhler
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154178
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Margita Kucerová
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154189
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 19.09.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Štefan Bačinský
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 3154476
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 21.09.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner ARASLI, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 70/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 24.09.2012
Predmet nebytový priestor - miestnosť č. 35
Partner Jaroslav Dvorský
Cena 499,50 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 36/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 25.09.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Rodinné centrum stonožka - Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 79/2012
Typ Zmluva o spolupráci
Dátum zverejnenia 27.09.2012
Predmet zmluva o spolupráci č. 70/1010/2012-SPOL- rozšírenie spolupráce, prenosu vedomosti a teoretických poznatkov
Partner SR - Technická univerzita v Košiciach
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve č. 3154073
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 27.09.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Cena 243,78 €

Číslo (interné) dodatok 7 k zmluve č. 3153970
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 27.09.2012
Predmet dodatok č. 7 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Stavebný servis, s.r.o., Košice
Cena 525,00 €

Číslo (interné) dodatok 4 k zmluve č. 3154085
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 27.09.2012
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Stanislav Grega, CSc.
Cena 14,60 €

Číslo (interné) dodatok 4 k zmluve č. 3154300
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 28.09.2012
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Jozef Vanický - SAN-VANPOS
Cena 209,00 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 3154486
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 28.09.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner SOCIETY, s.r.o.
Cena 415,00 €

Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve z 10.2.1999
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 01.10.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Zoltán Borovský
Cena 156,84 €

Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve z 2.11.1996
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 01.10.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Eva Belanová
Cena 215,76 €

Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve č. 3154352
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner VILLARD - združenie pre reštaurovanie a obnovu pam
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 3154462
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Mgr. Šoltés Peter
Cena 11,95 €

Číslo (interné) 3153981
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov a službách spojených s ich užívaním - úplné znenie
Partner Alexandra Ondrašovičová - FLIPPER
Cena 950,00 €

Číslo (interné) 3154053
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet nájomná zmluva - nebytové priestory v objekte Mestskej krytej plavárne
Partner Renáta Baltová
Cena 1 661,42 €

Číslo (interné) 78/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 03.10.2012
Predmet zmluva o dielo - rozšírenie parkovacích miest na Magurskej ulici v Košiciach
Partner REALSTAV-Slovakia spol. s r.o.
Cena 12 100,00 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 49/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 04.10.2012
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner MUDr. Zuzana Klímová
Cena 12,61 €