Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 36/2013
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 05.09.2013
Predmet zmluva o dielo - Rozšírenie parkovacích miest vo dvore Pajorova, Letná, Zimná a Jarná v Košiciach
Partner Inžinierske stavby, a.s.
Cena 11 110,33 €

Číslo (interné) 37/2013
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 14.08.2013
Predmet zmluva o finančnej spoluúčasti MČ KE SM na zabezpečovaní opravy chodníkov na území MČ KE SM
Partner Mesto Košice
Cena 20 267,60 €

Číslo (interné) 33/2013
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 05.09.2013
Predmet kúpna zmluva - pozemok
Partner Ing. Ján Podhorský
Cena 336,00 €

Číslo (interné) 38/2013
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 06.09.2013
Predmet zmluva o pripojení a užívaní dvoch žíl nenasvieteného optického vlákna - Park Drevný trh-MsP Magistrát KE
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 3 822,50 €

Číslo (interné) 39/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 20.09.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom telocvične
Partner Ján Konečný
Cena 13,50 €

Číslo (interné) 40/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.09.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov
Partner LAUREOLA SK, s.r.o.
Cena 41,10 €

Číslo (interné) 41/2013
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 11.10.2013
Predmet abonentná zmluva - toalety - materiál
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 42/2013
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 14.10.2013
Predmet zmluva č. 1189/5300/2013 o zriadení vecného bremena
Partner Východoslovenská distribučná, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 44/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.11.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 302
Partner JUDr. Martin Morochovič
Cena 63,00 €

Číslo (interné) 45/2013
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 07.11.2013
Predmet zmluva o dielo - Mestská časť Košice-Staré Mesto, park Drevný trh, Košice
Partner GALARMTECH spol. s r.o.
Cena 14 769,53 €

Číslo (interné) 48/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.11.2013
Predmet zmluva o výpožičke z 28.10.2013 - prenájom volebnej miestnosti
Partner Základná škola Námestie L. Novomeského 2, Košice
Cena 138,16 €

Číslo (interné) 49/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.11.2013
Predmet zmluva o výpožičke č. 237 10 2013 - volebná miestnosť
Partner Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A,
Cena 143,76 €

Číslo (interné) 50/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.11.2013
Predmet zmluva o výpožičke č. 240112013 - volebná miestnosť
Partner Základná škola Park Angelinum
Cena 132,43 €

Číslo (interné) 51/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.11.2013
Predmet zmluva č. 1/2013 o krátkodobom nájme NP - volebná miestnosť
Partner Evanjelické gymnázium J.A. Komenského
Cena 161,26 €

Číslo (interné) 52/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.11.2013
Predmet zmluva o výpožičke č. 4/2013 - volebná miestnosť
Partner Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova
Cena 74,02 €

Číslo (interné) 53/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 07.11.2013
Predmet zmluva o výpožičke č. 1/2013 - volebná miestnosť
Partner Stredná odborná škola Jána Bocatia
Cena 102,48 €

Číslo (interné) 54/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 08.11.2013
Predmet zmluva o výpožičke č. 01/2013 - volebná miestnosť
Partner Škola umeleckého priemyslu
Cena 139,56 €

Číslo (interné) 55/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 08.11.2013
Predmet zmluva o výpožičke č. 1/2013 - volebná miestnosť
Partner Gymnázium, Poštová 9, Košice
Cena 95,83 €

Číslo (interné) 56/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 08.11.2013
Predmet zmluva o výpožičke č. 7/9/2013 - volebná miestnosť
Partner Stredná priemyselná škola dopravná
Cena 90,75 €

Číslo (interné) 47/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.11.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 216
Partner Stála konferencia organizácií III. sektora Slovens
Cena 48,50 €