Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 18/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 19.04.2013
Predmet zmluva č. 30-000064648PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu - Magurská
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) 19/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 25.04.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 59
Partner Marek Moučka
Cena 25,00 €

Číslo (interné) 21/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 06.05.2013
Predmet o poskytovaní audítorských služieb z 30.04.2013
Partner AUDIT-LD, s.r.o.
Cena 1 680,00 €

Číslo (interné) 22/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 29.04.2013
Predmet zmluva č. 6/2013 o poskytovaní servisných činností nad rámec bežného upratovania
Partner SAWBAC Slovensko, a.s.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) 17/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 15.05.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 213
Partner Národný ústav celoživotného vzdelávania
Cena 274,96 €

Číslo (interné) 20/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 16.05.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 206
Partner Občianske združenie Divadlo Hudby
Cena 83,75 €

Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 07.03.2013
Predmet zrušenie dohody z 7.3.2013 o ukončení nájomnej zmluvy
Partner KLEOPATRA, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 25/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 29.05.2013
Predmet nájomná zmluva č. 2013001167 - pozemok parc. KN-C č. 339/1 o výmere 160 m2
Partner Mesto Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 24/2013
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 03.06.2013
Predmet dodávka a inštalácia LED osvetlenia v zmysle špecifikácie
Partner ENERGOCOM, s.r.o.
Cena 6 932,90 €

Číslo (interné) 26/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 11.06.2013
Predmet zmluva o poskytovaní architektonických služieb - Športový areál Laca Novomeského
Partner Ing. arch. Ivan Rozdobuďko
Cena 7 500,00 €

Číslo (interné) 3/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 11.06.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom telocvične
Partner PadDr. Katarína Polláková
Cena 13,28 €

Číslo (interné) 23/2013
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 11.06.2013
Predmet kúpna zmluva - počítače
Partner Ing. Monika Czetöová
Cena 2,00 €

Číslo (interné) 27/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.06.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosť č. 215
Partner Viera Popovičová
Cena 78,50 €

Číslo (interné) 28/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 15.07.2013
Predmet o poskytnutí služieb z 15.07.2013 - rekondično-relaxačné pobyty seniorov
Partner IK GRADE, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 29/2013
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 08.08.2013
Predmet zmluva o zabezpečení výkonu správy z 30.7.2013
Partner Mestská krytá plaváreň
Cena 0 €

Číslo (interné) 31/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 21.08.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov
Partner Art academy, s.r.o.
Cena 83,75 €

Číslo (interné) 32/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.08.2013
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom telocvične
Partner Mgr. Iveta Harvanova
Cena 13,50 €

Číslo (interné) 34/2013
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 03.09.2013
Predmet nájomná zmluva č. č. 2013001819 - pozemky za účelom realizácie verejného osvetlenia chodníka na Lomenej ulici v KE
Partner Mesto Košice
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 30/2013
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 04.09.2013
Predmet odpredaj 1 ks prebytočnej tlačiarne
Partner Mgr. Alžbeta Dancáková
Cena 1,00 €

Číslo (interné) 35/2013
Typ Zmluva kúpna
Dátum zverejnenia 04.09.2013
Predmet kúpna zmluva - odpredaj 1 ks pokazeného notebooku
Partner Dušan Greisiger
Cena 1,00 €