Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 164/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.09.2016
Predmet minerálna voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) FA 478/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.09.2019
Predmet tlač tržných lístkov
Partner CC CREATIVE s.r.o.
Cena 259,20 €

Číslo (interné) FA 461/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.10.2016
Predmet toaletný materiál
Partner CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Cena 458,64 €

Číslo (interné) FA 498/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.09.2019
Predmet čistiace prostriedky
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 38,74 €

Číslo (interné) FA 488/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.10.2016
Predmet refakturácia nákladov
Partner Jozef Vanický - SAN-VANPOS
Cena 132,40 €

Číslo (interné) OB 207/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.09.2019
Predmet stravné lístky pre zamestnancov
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 3 100,00 €

Číslo (interné) FA 508/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.11.2016
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP, PZS za mesiac 10/2016
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 540/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.10.2019
Predmet 160 ks štartovacích čísel samonalepovacích na akciu "Beh o pohár starostu MČ KE SM"
Partner Hi-Reklama, s.r.o.
Cena 86,40 €

Číslo (interné) FA 534/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.11.2016
Predmet dodávka tepla a TÚV za 10/2016
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 6 766,85 €

Číslo (interné) FA 568/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.10.2019
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 287,39 €

Číslo (interné) OB 223/2016
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 01.12.2016
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 373,16 €

Číslo (interné) FA 591/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.10.2019
Predmet vodné a stočné za obdobie 16.07.2019 - 15,10.2019 - vyúčtovanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 594,02 €

Číslo (interné) FA 574/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.12.2016
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP za 11/2016
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 612/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.11.2019
Predmet Digitálny IP BOSCH kamerový systém, objekty: Löfflerova č. 5,9, Thurzova č. 4,12, Jiskrova č. 13
Partner GALARMTECH spol. s r.o.
Cena 26 826,38 €

Číslo (interné) FA 596/2016
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2016
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 11/2016
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 82,21 €

Číslo (interné) FA 643/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.11.2019
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 34,38 €

Číslo (interné) OB 4/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 10.01.2017
Predmet stravné lístky
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 3 250,00 €

Číslo (interné) FA 660/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 02.12.2019
Predmet pracovné kalendáre, diáre na rok 2020
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 181,20 €

Číslo (interné) OB 6/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.01.2017
Predmet zabezpečenie činnosti stavebného dozora pre akciu: Rozšírenie materských škôl v pôsobnosti MČ KE SM (MŠ Park Angelinum) po dobu realizácie stavby
Partner TESTAV spol. s r.o.
Cena 1 248,00 €

Číslo (interné) FA 683/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.12.2019
Predmet zatrávnenie plôch na ul. Masarykova, Tatranská
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 493,31 €